Astronomi-basen

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
ASTRONOMI:ASTRONOMI /
Hopp til navigering Hopp til søk
navn Astronomi-basen (nb)
beskrivelse bokmål Database for terminologi fra astronomien, med hovedfokus på termer som er relevante for bruk i formidlingssammenheng.

Medlemmer av faggruppen: Maria Hammerstrøm (prosjektkoordinator), Per B. Lilje (UiO), Øystein Elgarøy (UiO), Jostein Riiser Kristiansen (tidl. Store norske leksikon) og Kjetil Gundersen (Språkrådet). (nb)

beskrivelse nynorsk (nn)
beskrivelse engelsk (en)
identifikator ASTRONOMI
Lisens
Språk nb, nn, en
Opprinnelig språk en
Ja Skille mellom generisk og partitiv begrepsrelasjoner
Nei Skille mellom ulike forkortelsestyper
 OrganisasjonsnavnOrganisasjonsnummer
Astronomi-basen#org
 telefon
Astronomi-basen#contact92201286
 skosp:domenedct:subjectskosp:publisere
absolutt størrelsesklasseastronomitrue
absorpsjonståkeastronomitrue
adaptiv optikkastronomitrue
aktiv galakseastronomitrue
aktiv galaksekjerneastronomitrue
aktiv optikkastronomitrue
aperturastronomitrue
apertursynteseastronomitrue
asteroideastronomitrue
astrofysikkastronomitrue
astrologiastronomitrue
astronomiastronomitrue
astronomisk enhetastronomitrue
bakketeleskopastronomitrue
baryonisk materieastronomiFysikktrue
blåforskyvningastronomitrue
brun dvergastronomitrue
den kosmologiske konstantenastronomiFysikktrue
det antropiske prinsippastronomitrue
det kopernikanske prinsippastronomitrue
det kosmologiske prinsippastronomitrue
det observerbare universetastronomitrue
det store smelletastronomitrue
direkte avbildningastronomitrue
dopplereffektastronomitrue
dopplermetodenastronomitrue
dverggalakseastronomitrue
dvergplanetastronomitrue
ekstragalaktisk astronomiastronomitrue
ekstrasolarastronomitrue
ekstrasolar kometastronomitrue
ekstrasolar planetastronomitrue
elliptisk galakseastronomitrue
emisjonståkeastronomitrue
flersignalastronomiastronomitrue
formørkelseastronomitrue
formørkelsesmetodenastronomitrue
fotosfæreastronomitrue
frakoblingsepokeastronomitrue
fysisk dobbeltstjerneastronomitrue
galakseastronomitrue
galaksefilamentastronomitrue
galaksegruppeastronomitrue
galaksehaloastronomitrue
galaksehopastronomitrue
galakseskiveastronomitrue
galakseutbulingastronomitrue
gammaglimtastronomitrue
gasskjempeastronomitrue
gassplanetastronomitrue
… flere resultater