Siste endringer

Hopp til navigering Hopp til søk

På denne siden vises de siste endringene i wikien.

Alternativer for siste endringer Vis de siste 50 | 100 | 250 | 500 endringene de siste 1 | 3 | 7 | 14 | 30 dagene
Skjul registrerte brukere | Skjul uregistrerte brukere | Skjul egne endringer | Vis boter | Skjul mindre endringer
Vis nye endringer fra og med 21. mar. 2023 18:24
   
Liste over forkortelser:
N
Denne redigeringen opprettet en ny side (se også liste over nye sider)
m
Dette er en mindre endring
b
Denne redigeringen ble gjort av en bot
«(±123)»
Sidestørrelsen ble endret med så mange byte

20. mar. 2023

     14:40  (Slettelogg) [OleBangen‎ (2×)]
     
14:40 OleBangen diskusjon bidrag gjenopprettet siden Dummy (5 revisjoner) ‎
     
14:39 OleBangen diskusjon bidrag slettet siden Dummy(innholdet var «{{Begrep |status=Utkast |publisere=Ja |medlem=FBK |inndato=20230301120834 |identifikator=4e05a031-49f3-4a0a-8f80-03c9b884bbd3 }} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb}} {{Termseksjon nn}} {{Termseksjon en |anbefalt term={{anbefalt term en |term=Dummy |forkortelsep=Nei }} }}», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
     13:54  straff diffhist +47 Ingrid-S diskusjon bidrag
     13:51  medvirkning [ved straffbar handling] diffhist +47 Ingrid-S diskusjon bidrag
     13:49  hovedmann diffhist +120 Ingrid-S diskusjon bidrag
     13:46  delikt diffhist -1 Ingrid-S diskusjon bidrag
     11:10  Felles begrepskatalog diffhist -1 OleBangen diskusjon bidrag

17. mar. 2023

     13:09  Felles begrepskatalog diffhist +1 OleBangen diskusjon bidrag
     11:13  stans av sak diffhist +316 Ingrid-S diskusjon bidrag
     09:06  delvis permittering‎‎ 3 endringer historikk +31 [Ingrid-S‎ (3×)]
     
09:06 ( | forrige) +31 Ingrid-S diskusjon bidrag
     
09:05 ( | forrige) +12 Ingrid-S diskusjon bidrag
     
08:51 ( | forrige) -12 Ingrid-S diskusjon bidrag
N    09:04  permittering‎‎ 2 endringer historikk +984 [Ingrid-S‎ (2×)]
     
09:04 ( | forrige) +93 Ingrid-S diskusjon bidrag
N    
08:57 ( | forrige) +891 Ingrid-S diskusjon bidrag Ny side: {{Begrep |domene=Arbeidsrett |status=Godkjent |publisere=Ja |medlem=NOJU |inndato=20230317085222 |identifikator=07b79b40-9228-4ea4-aa69-48d58b0ef576 }} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |ekv…
     00:27  klimafotavtrykk diffhist +70 KjetilG diskusjon bidrag

16. mar. 2023

N    10:43  partsrettighet‎‎ 2 endringer historikk +864 [Ingrid-S‎ (2×)]
     
10:43 ( | forrige) -1 Ingrid-S diskusjon bidrag
N    
10:43 ( | forrige) +865 Ingrid-S diskusjon bidrag Ny side: {{Begrep |domene=Offentlig rett prosessrett |status=Godkjent |publisere=Nei |medlem=NOJU |inndato=20230316103516 |identifikator=cf1a9dab-746c-4364-8762-90e9b2e1b74f }} {{Relasjon}} {{Ter…
N    07:57  låneemisjon diffhist +861 Ellen-L diskusjon bidrag Ny side: {{Begrep |bruksområde=Finansregnskap |kommentar=NHHs termprosjekt |publisere=Ja |medlem=NHH |inndato=20230316075621 |identifikator=7c7fd182-6daf-4208-96d4-839e74b1788d }} {{Relasjon}} {…
     07:51  skattemessig underskudd diffhist +597 Ellen-L diskusjon bidrag
     07:50  finanspost diffhist +295 Ellen-L diskusjon bidrag

15. mar. 2023

N    22:43  atlantisk niño‎‎ 6 endringer historikk +1 242 [OleBangen‎ (2×); KjetilG‎ (4×)]
     
22:43 ( | forrige) +19 KjetilG diskusjon bidrag
     
15:40 ( | forrige) +12 OleBangen diskusjon bidrag
     
15:39 ( | forrige) +6 OleBangen diskusjon bidrag
     
14:49 ( | forrige) +235 KjetilG diskusjon bidrag
     
14:43 ( | forrige) +2 KjetilG diskusjon bidrag
N    
14:38 ( | forrige) +968 KjetilG diskusjon bidrag Ny side: {{Begrep |domene=Klima |status=Utkast |publisere=Ja |medlem=KLIMA |inndato=20230315142910 |identifikator=b72bd32d-459f-4bfe-8c97-b5b05bd5af4d }} {{Relasjon |relatert begreper={{relatert…
     15:36  A-vitamin‎‎ 2 endringer historikk +36 [OleBangen‎ (2×)]
     
15:36 ( | forrige) -21 OleBangen diskusjon bidrag
     
15:36 ( | forrige) +57 OleBangen diskusjon bidrag
     15:00  El niño-sørlig svingning diffhist +65 KjetilG diskusjon bidrag
     14:58  La niña‎‎ 2 endringer historikk +98 [KjetilG‎ (2×)]
     
14:58 ( | forrige) -20 KjetilG diskusjon bidrag
     
14:58 ( | forrige) +118 KjetilG diskusjon bidrag
     14:25 Brukerrettighetslogg OleBangen diskusjon bidrag endret gruppemedlemskap for KjetilG fra ASTRONOMI, KJEMI og UHR til ASTRONOMI, KJEMI, UHR og KLIMA ‎
     13:52  sjøveisreglene diffhist +167 Kai-I diskusjon bidrag
     13:46  den internasjonale konvensjonen om hindring av forurensning fra skip diffhist +95 Kai-I diskusjon bidrag
     13:38  havrettskonvensjonen‎‎ 2 endringer historikk +263 [Kai-I‎ (2×)]
     
13:38 ( | forrige) +80 Kai-I diskusjon bidrag
     
13:34 ( | forrige) +183 Kai-I diskusjon bidrag
     13:31  EUs rammedirektiv for vann diffhist +95 Kai-I diskusjon bidrag
     13:29  konvensjonen for bevaring av levende marine ressurser i Antarktis‎‎ 2 endringer historikk +165 [Kai-I‎ (2×)]
     
13:29 ( | forrige) 0 Kai-I diskusjon bidrag
     
13:29 ( | forrige) +165 Kai-I diskusjon bidrag
     13:19  gråsoneavtalen diffhist +156 Kai-I diskusjon bidrag
     13:09  skipssikkerhetsloven diffhist +149 Kai-I diskusjon bidrag
     13:08  sjøloven diffhist 0 Kai-I diskusjon bidrag
     13:07  akvakulturloven diffhist +130 Kai-I diskusjon bidrag
     13:04  lospliktforskriften diffhist +149 Kai-I diskusjon bidrag
     13:02  fiskesalgslagsloven diffhist +97 Kai-I diskusjon bidrag
     13:01  sjømannsloven diffhist +131 Kai-I diskusjon bidrag
     13:00  skipsarbeidsloven diffhist +131 Kai-I diskusjon bidrag
     10:02  Terminologi UiA‎‎ 2 endringer historikk +15 [Marita‎ (2×)]
     
10:02 ( | forrige) +23 Marita diskusjon bidrag
     
10:02 ( | forrige) -8 Marita diskusjon bidrag