Modul:Begrep

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
Revisjon per 22. jun. 2022 kl. 11:03 av OleBangen (diskusjon | bidrag) (Pywikibot 7.1.0)
Hopp til navigering Hopp til søk

Dokumentasjon for denne modulen kan opprettes på Modul:Begrep/dok

local capiunto = require 'capiunto'

local p = {} --p stands for package

local felles = mw.loadData( 'Module:Felles' )

-- one function for values which are in their own namespace (i.e autocompleted from namespace)
local function createMediawikiLinkNS( value )
  if value and value ~= ""
  then return mw.getCurrentFrame()
     :callParserFunction(
      '#arraymap:'.. value,
      felles.separator,
      'x',
      "[[".. felles.namespace .. ':x' .. "]]",
      " , ",
      " og " )
  end
end

local function createMediawikiLink( value )
  if value and value ~= ""
  then return mw.getCurrentFrame()
     :callParserFunction(
      '#arraymap:'.. value,
      felles.separator,
      'x',
      "[[" .. 'x' .. "]]",
      ", ",
      " og " )
  end
end

local function addOptionalRow ( t, label, value, ... )
  --	error ( " label" .. label .. "v: " .. value )
  if value and value ~= ""
  then return t:addRow(label, value, ...)
  else return t
  end
end

-- For å skrive smwproperties som wikitext som kan listes til SemanticScribunto
-- se dataStoreType2 https://github.com/SemanticMediaWiki/SemanticScribunto/blob/master/docs/mw.smw.set.md
local function smwproperty( property, value )
  local resultvalue = value or ""
  return property .. "=" .. resultvalue
end

-- add namespace to value -https://phabricator.wikimedia.org/T254624
local function smwpropertyns( property, value )
  if (value == "" or value == nil)
  then return ""
  else
   local newvalue = mw.getCurrentFrame():callParserFunction(
     '#arraymap:'.. value, felles.separator, 'x', felles.namespace .. ':x', felles.separator )
   return smwproperty( property, newvalue )
  end
end

local function smwlangproperty( property, value, lang )
  local resultvalue
  if (value and lang)
  then resultvalue = ( value .. "@" .. lang )
  else resultvalue = ""
  end
  return property .. "=" .. resultvalue
end

local function smwwritetriples( relasjoner )
  local result = mw.smw.set( relasjoner )
  if result == true then
   -- everything ok
  else error( tostring(result.error) )
   -- error message to be found in result.error
  end
  return
end

-- global vars

-- Write triples for template Begrep

-- Begin Triples for form Begrep

-- Write triples for template relasjon
function p.relasjonsseksjon ( frame )
  local relasjon = frame:getParent()
  local relasjontripler = {
   smwpropertyns("Skos:semanticRelation", relasjon.args["semantisk relasjon"]),
   felles.sep,
   smwpropertyns("Skos:related", relasjon.args.assosiativ),
   felles.sep,
   smwpropertyns("Xkos:generalizes", relasjon.args.generisk ),
   felles.sep,
   smwpropertyns("Xkos:hasPart", relasjon.args.partitiv ),
   felles.sep,
   smwproperty('Rdfs:seeAlso', relasjon.args.seogsa),
   felles.sep,
   smwpropertyns('Dct:replaces', relasjon.args.erstatter),
   felles.sep,
   -- replacedBy is not tokens
   smwpropertyns('Dct:replacedBy', relasjon.args.erstattetav )
  }
  smwwritetriples( relasjontripler )

  -- infobox
  local hasrelasjon = false
  -- for i, v in ipairs(relasjon) do
  for _, v in pairs( relasjon.args ) do
   if (v ~= nil and v ~= "")
   then hasrelasjon = true
     break;
   end
  end
  hasrelasjon = true -- temporary
  if (hasrelasjon)
  then
   local terminfobox = capiunto.create( {
	  bodyStyle = "width:60em; background:#f3f3f3; margin: 0 0 0 0;"
   } )
     :addHeader( "RELASJON", "mw-infobox-capiunto-title-1" )
   terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, 'semantisk Relasjon', createMediawikiLinkNS( relasjon.args["semantisk relasjon"] ) )
   terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, 'assosiativ', createMediawikiLinkNS( relasjon.args.assosiativ ) )
   terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, 'generisk', createMediawikiLinkNS( relasjon.args.generisk ) )
   terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, 'partitiv', createMediawikiLinkNS( relasjon.args.partitiv ) )
   terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, 'se også', createMediawikiLink (relasjon.args.seogsa) )
   terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, 'erstatter', createMediawikiLinkNS( relasjon.args.erstatter ) )
   terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, 'erstattet av', createMediawikiLinkNS( relasjon.args.erstattetav ) )
     :getHtml()
   return tostring(terminfobox)
  end
end

-- Write triples for relasjon template
function p.relasjon( frame )
  local args = frame.args
  local relasjonsheading = args.relasjonsheading
  local relasjonargs = frame:getParent().args
  assert ( relasjonsheading ~= nil, "named param relasjonsheading must be set when invoking function begrep:relasjon" )

  local relasjonstype = relasjonargs.type
  if relasjonstype == nil then relasjonstype = "" end

  if ( relasjonargs.begrep )
  then
   -- flat triple
   local relasjonskey = relasjonsheading .. relasjonstype
--   smwwritetriples( smwpropertyns( felles.relasjonstable[relasjonskey], relasjonargs.begrep ) )

   -- qualification triples
   if ( relasjonstype ~= "" or relasjonargs.inndelingskriterium or relasjonargs.merknad )

   then
     local relasjonslug = mw.ustring.match(felles.relasjonstable[relasjonskey], ":(.*)")
     local urivarname = relasjonslug .. "termCounter"
     local LuaVarTermCounter = mw.ext.VariablesLua.var( urivarname )
     local counter = (LuaVarTermCounter and LuaVarTermCounter ~= '') and LuaVarTermCounter or 1
     mw.ext.VariablesLua.vardefine(urivarname, tonumber(counter) + 1)
     local slug = relasjonskey .. " " .. counter
     local sourceslug = slug .. "source"
     local id_subobject = felles.fullpagename .. "#" .. slug


     -- from subobject, adapt to new version of skosno
     local qualification_triples = {
      smwproperty("@category", "skosp:Relation"),
      smwproperty("Dct:source", felles.fullpagename .. sourceslug ),
      smwpropertyns("skosp:begrep", relasjonargs.begrep),
      smwproperty("skosno:inndelingskriterium", relasjonargs.inndelingskriterium ),
      felles.sep,
      smwproperty("skos:note", relasjonargs.merknad),
     }
     mw.smw.subobject( qualification_triples, id_subobject )

     -- to subobject, adapt to new version of skosno
     smwwritetriples( smwproperty( "skosp:qualifiedRelation", id_subobject ) )
   end

   -- terminfobox
   local terminfobox = capiunto.create( {
      bodyStyle = "width:60em; background:#f3f3f3; margin: 0 0 0 0;"
   } )
     :addHeader( relasjonsheading, "mw-infobox-capiunto-title-2" )
     :addRow( 'begrep', createMediawikiLinkNS( relasjonargs.begrep ) )

   terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, "type", relasjonargs.type )
   terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, "inndelingskriterium", relasjonargs.inndelingskriterium )
   terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, "merknad", relasjonargs.merknad )
     :getHtml()

   return tostring(terminfobox)

  end
end

-- Write triples for template begrep
function p.begrep ( frame )
  local begrep = frame:getParent()

  local begreptripler = {
   smwproperty( "Dct:modified", frame:preprocess(
            "{{#time: Y-m-d'T'H:i:s|{{REVISIONTIMESTAMP}}}}{{#time:P|{{REVISIONTIMESTAMP}}|nb|true}}" )),
   smwproperty( "Skosp:memberOf", begrep.args.medlem ),
   smwproperty( "Skos:scopeNote", begrep.args.kommentar ),
   smwproperty( "Dct:subject", begrep.args['bruksområde'] ),
   felles.sep,
   smwproperty( "Skosp:domene", begrep.args.domene ),
   smwproperty( "Skosp:publisere", begrep.args.publisere ),
   smwproperty( "Dct:identifier", begrep.args.identifikator ),
   smwproperty( "Skosp:previousIdentifier", begrep.args['tidligere id'] )
  }
  smwwritetriples( begreptripler )

  -- infobox

  -- infobox
  local terminfobox =	capiunto.create( {
     bodyStyle = "width:60em;background:#f3f3f3; margin: 0 0 0 0;"
  } )
   :addHeader( "INFORMASJON", "mw-infobox-capiunto-title-1" )
  terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, 'referanse', begrep.args["kommentar:referanse"] ) -- obsolete?
  terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, 'domene', begrep.args.domene )
  terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, 'bruksområde', begrep.args["bruksområde"] )
  terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, 'merknad', begrep.args.kommentar )
  terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, 'merknad (internt)', begrep.args["merknad internt"] )
  terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, 'status', begrep.args.status )
  terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, 'publisere', begrep.args.publisere )
   :getHtml()
  return tostring(terminfobox)
end

-- Coalesce on displaytitle from prefLabel
function p.displaytitle( term )
  --	local prefixedtitle = 	mw.title.getCurrentTitle().prefixedText
  --	local term = mw.getCurrentFrame():getParent().args.term
  -- local currentdisplaytitle = mw.ext.displaytitle.get(prefixedtitle)
  local isset = mw.getCurrentFrame():callParserFunction( '#var', { 'dtisset' } )

  -- om term finnes og display title er tittel med namespace, sett displaytitle
  if (isset == "" and term ~= nil)
  then
   mw.ext.displaytitle.set(term)
   -- sett info om at at term finnes via wiki parserfuncstions siden en ikke kan ha state mellom invocations i LUA
   mw.getCurrentFrame():callParserFunction( '#vardefine', { 'dtisset', term } )
  end
  return
end

-- Termseksjon
function p.termseksjon( frame )
  local args = frame.args
  local seksjonargs = frame:getParent().args
  local lc = args.lc
  local lcname = args.lcname
  assert(lc and lcname,"alle termseksjon må ha en en lc og tittel" .. lcname )

  --	local spraakkode = termseksjon.args['språkkode']

--  if ( seksjonargs.definisjon ~= nil )
--  then
--   p.definisjon( seksjonargs, lc )
  -- else -- error(tostring(termseksjon.args.definisjon))
--  end
  -- infobox
  local terminfobox =	capiunto.create( {
     bodyStyle = "width:60em;background:#f3f3f3; margin: 0 0 0 0;"
  } )
   :addHeader( lcname, "mw-infobox-capiunto-title-1" )
  terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, 'merknad', seksjonargs.merknad )
  terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, 'referanse', seksjonargs["merknad:referanse"] )
  terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, 'godkjent', seksjonargs.godkjent )
  terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, 'definisjon', seksjonargs.definisjon )
  terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, 'definisjon:referanse', seksjonargs["definisjon:referanse"] )
  terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, 'referanse', seksjonargs["merknad:referanse"] )
   :getHtml()
  return tostring(terminfobox)
end

function p.definisjon(termseksjon, spraakkode)
  if (not (termseksjon and spraakkode))
  then error ('definisjon og spraakkode må være satt')
  else
   local slug = 'definisjon ' .. spraakkode
   local begreptripler = {
     smwproperty("Skosno:definisjon", felles.fullpagename ..'#'.. slug )
   }
   smwwritetriples( begreptripler )
   -- definisjon subobject -- uri er original # + slug. samme som brukes til definisjon
   local defref = termseksjon.args['definisjon:referanse']

   -- håndter nøstet referanse på definisjon
   if (defref)
   then
     local definisjonrefslug = slug .. " referanse"
     local definisjonref = felles.fullpagename .. definisjonrefslug
     local definisjonsreftripler = {
      smwlangproperty("Skosp:label", defref, spraakkode )
     }
     mw.smw.subobject( definisjonsreftripler, definisjonrefslug )
   else
   end
   local definisjontripler =
     {
      smwproperty( "@category","Skosno:Definisjon" ),
      smwlangproperty("Skosp:label", termseksjon.args['definisjon'], spraakkode),
      smwproperty("Dct:source", definisjonref )

     }
   -- andre parameter er (relativ ) uri å bruke som navn for subobject, appender # og slug på sidenavn
   mw.smw.subobject( definisjontripler, slug )
   return
  end
end

--return
--end

function p.term( frame )
  local args = frame.args
  local termargs = frame:getParent().args
  local langcode = args.lc
  local relasjon = args.relasjon

  assert ( langcode ~= nil, "named param lc must be set when invoking module begrep:term")
  assert ( relasjon ~= nil , "named param relasjon must be set when invoking module begrep:term" )

  if ( termargs.term )
  then
   -- langcode = term.args['språkkode']
   -- forventer alltid å få inn en en relasjon på type prefix:tekst
   local relasjonslug = mw.ustring.match(args.relasjon, ":(.*)")
   local urivarname = relasjonslug .. "termCounter" .. langcode
   local LuaVarTermCounter = mw.ext.VariablesLua.var( urivarname )
   -- error(type(LuaVarTermCounter))
   local counter = (LuaVarTermCounter and LuaVarTermCounter ~= '') and LuaVarTermCounter or 1
   mw.ext.VariablesLua.vardefine(urivarname, tonumber(counter) + 1)
   local slug = relasjonslug .. " " .. langcode .. " " .. counter
   local sourceslug = slug .. "source"
   local termtripler = {
     smwlangproperty("Skosxl:literalForm", termargs.term, langcode ),
     smwproperty("Dct:source", felles.fullpagename .. sourceslug ),
     smwproperty("@category", "Skosxl:Label" )
   }
   -- local result = mw.smw.subobject( termtripler, slug )
   mw.smw.subobject( termtripler, slug )
   -- function
   if (relasjonslug == "prefLabel") then
     p.displaytitle( termargs.term )
   end

   local relasjonstripler = {
     smwproperty(relasjon, felles.fullpagename .. "#" .. slug)
   }
   smwwritetriples(relasjonstripler)

   --

   if (termargs.term and termargs["term:referanse"] )
   then
     local kildetripler = {
      smwlangproperty("Rdfs:label", termargs['term:referanse'], langcode),
      smwlangproperty("Skos:scopeNote", termargs['kommentar'], langcode)
     }
     -- result = mw.smw.subobject( definisjontripler, sourceslug )
   end


   local terminfobox = capiunto.create( {
      bodyStyle = "width:60em;background:#f3f3f3; margin: 0 0 0 0;"
   } )
     :addHeader( felles.languagetable[relasjon], "mw-infobox-capiunto-title-2" )
     :addRow( 'term',termargs.term )

   terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, 'referanse', termargs['term:referanse'] )
   terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, 'kontekst', termargs.kontekst )
   terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, 'kortform', termargs.kortform )
   terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, 'kommentar', termargs.kommentar )
   terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, 'kollokasjon', termargs.kollokasjon )
   terminfobox = addOptionalRow( terminfobox, 'andre referanser', termargs['andre referanser'] )
     :getHtml()
   return tostring(terminfobox)
	else end

  -- error ((string.match(property, ":(.*)$")) .. " " ..spraakkode)
  --	return error (string.match(property, ":(.*)$") .. term.args.spraakkode)
end

return p