Rediger Begrep: ROMFYS:Electrojet

ROMFYS:Electrojet
Hopp til navigering Hopp til søk

Du har ikke tillatelse til å redigere denne siden av følgende grunner:

  • Handlingen du prøvde å utføre kan kun utføres av brukere i gruppene Brukere, Administratorer, Byråkrater.
  • Du har ikke tillatelse til å redigere sider i navnerommet ROMFYS.[rediger]

Domene Velg forhåndsdefinert underdomene begrepet hører til
Bruksområde Egendefinert underinndeling av domene
Merknad Utfyllende forklaring eller kommentar til termposten generelt
Merknad (intern) Merknad til termposten som kun er synlig for brukere med redigeringstilgang
Status Velg om termposten er et utkast eller om den er godkjent for publisering
Publisere Kryss av for å publisere termposten på Termportalen

Symbol

Legg til symbol

Bilde

Legg til bilde

[rediger]

Merknad (intern) Merknad om begresprelasjonene som kun er synlig for brukere med redigeringstilgang

Overbegrep

Begrep Begrep som er overordnet det aktuelle begrepet
Type Velg om relasjonen er generisk eller partitiv
Inndelingskriterium Type kjennetegn som er brukt for inndeling i overbegrep og underbegrep
Merknad Forklaring/kommentar til denne begrepsrelasjonen

Legg til overbegrep

Underbegrep

Legg til underbegrep

Assosiert begrep

Legg til assosiert begrep

Se også

Legg til relasjon

Erstatter

Legg til relasjon

Erstattet av

Legg til relasjon[rediger]

Språkseksjon

'en' er utgangsspråk.
Ekvivalens Marker ekvivalensen mellom termene på utgangsspråket og det språket du legger inn termer for
Ekvivalensmerknad Forklaring/kommentar til ekvivalensen
Merknad (intern) Forklaring/kommentar til ekvivalensen

Definisjon

Definisjon Definisjon som følger retningslinjene for definisjoner
Referanse (forhåndsdefinert) Velg blant forhåndsdefinerte kildereferanser
Referanse (fritekst) Referanse som ikke er forhåndsdefinert, eller sidetall for forhåndsdefinert referanse, for eks. "s. 24"
Merknad Forklaring/kommentar til definisjonen

Legg til definisjon

Anbefalt term

Anbefalt term Term som er anbefalt brukt foran andre synonyme termer
Referanse (forhåndsdefinert) Velg blant forhåndsdefinerte kildereferanser
Referanse (fritekst) Referanse som ikke er forhåndsdefinert, eller sidetall for forhåndsdefinert referanse, for eks. "s. 24"
Kollokasjon Faste uttrykk som termen er en del av
Er forkortelse Kryss av her om termen er en forkortelse
Forkortelse av Full form av den forkortede termen
Forkortelsestype Velg type forkortelse
Merknad Forklaring/kommentar til den anbefalte termen

Legg til anbefalt term

Tillatt term

Legg til tillatt term

Frarådet term

Legg til frarådet term

Kontekst

legg til kontekst


[rediger]

Språkseksjon

'en' er utgangsspråk.
Ekvivalens Marker ekvivalensen mellom termene på utgangsspråket og det språket du legger inn termer for
Ekvivalensmerknad Forklaring/kommentar til ekvivalensen
Merknad (intern) Forklaring/kommentar til ekvivalensen

Definisjon

Definisjon Definisjon som følger retningslinjene for definisjoner
Referanse (forhåndsdefinert) Velg blant forhåndsdefinerte kildereferanser
Referanse (fritekst) Referanse som ikke er forhåndsdefinert, eller sidetall for forhåndsdefinert referanse, for eks. "s. 24"
Merknad Forklaring/kommentar til definisjonen

Legg til definisjon

Anbefalt term

Anbefalt term Term som er anbefalt brukt foran andre synonyme termer
Referanse (forhåndsdefinert) Velg blant forhåndsdefinerte kildereferanser
Referanse (fritekst) Referanse som ikke er forhåndsdefinert, eller sidetall for forhåndsdefinert referanse, for eks. "s. 24"
Kollokasjon Faste uttrykk som termen er en del av
Er forkortelse Kryss av her om termen er en forkortelse
Forkortelse av Full form av den forkortede termen
Forkortelsestype Velg type forkortelse
Merknad Forklaring/kommentar til den anbefalte termen

Legg til anbefalt term

Tillatt term

Legg til tillatt term

Frarådet term

Legg til frarådet term

Kontekst

legg til kontekst


[rediger]

Språkseksjon

'en' er utgangsspråk.
Ekvivalensmerknad Forklaring/kommentar til ekvivalensen
Merknad (intern) Forklaring/kommentar til ekvivalensen

Definisjon

Legg til definisjon

Anbefalt term

Anbefalt term Term som er anbefalt brukt foran andre synonyme termer
Referanse (forhåndsdefinert) Velg blant forhåndsdefinerte kildereferanser
Referanse (fritekst) Referanse som ikke er forhåndsdefinert, eller sidetall for forhåndsdefinert referanse, for eks. "s. 24"
Kollokasjon Faste uttrykk som termen er en del av
Er forkortelse Kryss av her om termen er en forkortelse
Forkortelse av Full form av den forkortede termen
Forkortelsestype Velg type forkortelse
Merknad Forklaring/kommentar til den anbefalte termen

Legg til anbefalt term

Tillatt term

Legg til tillatt term

Frarådet term

Legg til frarådet term

Kontekst

legg til kontekst
Avbryt