Artsdatabanken

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
ARTSDB:ARTSDB / (Omdirigert fra Artsdatabanken)
Hopp til navigering Hopp til søk
Navn bokmål Artsdatabanken (nb)
Navn nynorsk (nn)
Navn engelsk (en)
Beskrivelse bokmål Termbasen Artsdatabanken er tilgjengeliggjort i Termportalen som en del av prosjektet Maritim ordbok. Termene i basen omfatter alle marine arter som er oppført i <a class="underline" href="https://www.artsdatabanken.no" target="_blank" ref="noreferrer noopener">Artsdatabanken<a/>.

Maritim ordbok er en fritt tilgjengelig database med norsk terminologi innenfor maritim/marin sektor. Dette omfatter fagområdene marin biologi (flora/fauna), fiske, havbruk/oppdrett, skipsfart/sjømannskap/navigasjon og annet som hører naturlig inn under den marine/maritime sektor. Terminologien er utviklet av en rekke aktører innenfor forskning, fagpråk og oversettelse med det formål å styrke norsk fagkommunikasjon og internasjonalt samkvem innen sektoren. Maritim ordbok er ment å være en betydningsfull læringsressurs for skoleverket, forskere, næringsliv, oversettere og allmennheten.

Du kan lese mer om Maritim ordbok på <a class="underline" href="https://www.nhh.no/research-centres/maritim-ordbok/" target="_blank" ref="noreferrer noopener">prosjektets nettside<a/>. (nb)

Beskrivelse nynorsk Termbasen Artsdatabanken er gjort tilgjengeleg i Termportalen som ein del av prosjektet Maritim ordbok. Termane i basen omfattar alle marine artar som er oppførte i <a class="underline" href="https://www.artsdatabanken.no" target="_blank" ref="noreferrer noopener">Artsdatabanken<a/>.

Maritim ordbok er ein fritt tilgjengeleg database med norsk terminologi innafor maritim/marin sektor. Dette omfattar fagområda marin biologi (flora/fauna), fiske, havbruk/oppdrett, skipsfart/sjømannskap/navigasjon og anna som høyrer naturleg inn under den marine/maritime sektoren. Terminologien er utvikla av ei rekke aktørar innafor forsking, fagpråk og omsetjing med føremål om å styrke norsk fagkommunikasjon og internasjonalt samkvem innan sektoren. Maritim ordbok er meint å vere ein betydningsfull læringsressurs for skuleverket, forskarar, næringsliv, omsetjarar og allmenta.

Du kan lese meir om Maritim ordbok på <a class="underline" href="https://www.nhh.no/research-centres/maritim-ordbok/" target="_blank" ref="noreferrer noopener">prosjektet si nettside<a/>. (nn)

Beskrivelse engelsk The termbase Artsdatabanken is made available in Termportalen as part of the project Maritime dictionary. The terms in the termbase include all marine species listed in <a class="underline" href="https://www.artsdatabanken.no" target="_blank" ref="noreferrer noopener">Artsdatabanken<a/>.

Maritime dictionary is a freely available database of Norwegian terminology within the maritime/marine sector. This includes the subject areas of marine biology (flora/fauna), fishing, aquaculture/farming, shipping/seamanship/navigation and other areas that naturally fall under the marine/maritime sector. The terminology has been developed by a number of actors within research, professional language and translation with the aim of strengthening Norwegian professional communication and international interaction within the sector. Maritime dictionary aims to be an important learning resource for schools, researchers, businesses, translators and the general public.

You can read more about Maritime dictionary on <a class="underline" href="https://www.nhh.no/research-centres/maritim-ordbok/" target="_blank" ref="noreferrer noopener"> the project's website<a/>. (en)

Identifikator ARTSDB
Lisens Navngivelse 4.0 Internasjonal (CC BY 4.0)
Språk nb, nn, en, la
Utgangsspråk
Ja Skille mellom generisk og partitiv begrepsrelasjoner
Ja Skille mellom ulike forkortelsestyper
 OrganisasjonsnavnOrganisasjonsnummer
Artsdatabanken#orgNorges handelshøyskole974789523
 TelefonE-post
Artsdatabanken#contactgisle.andersen@nhh.no
 DomeneBruksområdePublisere
alaskatorskMaritime og marine fagArtertrue
andersonålebrosmeMaritime og marine fagArtertrue
ansjosMaritime og marine fagArtertrue
arktisk knurrulkeMaritime og marine fagArtertrue
arktisk langebarnMaritime og marine fagArtertrue
arktisk niøyeMaritime og marine fagArtertrue
arktisk panserulkeMaritime og marine fagArtertrue
arktisk ålebrosmeMaritime og marine fagArtertrue
atlanterhavstørMaritime og marine fagArtertrue
auxidMaritime og marine fagArtertrue
avtrekkerfiskMaritime og marine fagArtertrue
berggyltMaritime og marine fagArtertrue
bergkutlingMaritime og marine fagArtertrue
bergnebbMaritime og marine fagArtertrue
blek snottfiskMaritime og marine fagArtertrue
blek ålebrosmeMaritime og marine fagArtertrue
blåhaiMaritime og marine fagArtertrue
blåkjeftMaritime og marine fagArtertrue
blåkveiteMaritime og marine fagArtertrue
blålangeMaritime og marine fagArtertrue
blåsteinbitMaritime og marine fagArtertrue
blåstålMaritime og marine fagArtertrue
Bonaparts piggålMaritime og marine fagArtertrue
breiflabbMaritime og marine fagArtertrue
brislingMaritime og marine fagArtertrue
brosmeMaritime og marine fagArtertrue
brudefiskMaritime og marine fagArtertrue
brugdeMaritime og marine fagArtertrue
brun lysprikkfiskMaritime og marine fagArtertrue
brungyltMaritime og marine fagArtertrue
buttnesesnottfiskMaritime og marine fagArtertrue
båndålebrosmeMaritime og marine fagArtertrue
Careproctus latiosusMaritime og marine fagArtertrue
Careproctus moskaleviMaritime og marine fagArtertrue
dobbeltsugerMaritime og marine fagArtertrue
dolkfiskMaritime og marine fagArtertrue
dvergkjeksMaritime og marine fagArtertrue
dvergulkeMaritime og marine fagArtertrue
dyphavsabborMaritime og marine fagArtertrue
elveniøyeMaritime og marine fagArtertrue
engelsk svartfiskMaritime og marine fagArtertrue
europeisk barrakudaMaritime og marine fagArtertrue
femtrådet tangbrosmeMaritime og marine fagArtertrue
fireflekket varMaritime og marine fagArtertrue
firetrådet tangbrosmeMaritime og marine fagArtertrue
fjesingMaritime og marine fagArtertrue
flatsnuteålebrosmeMaritime og marine fagArtertrue
flekket el-rokkeMaritime og marine fagArtertrue
flekket fløyfiskMaritime og marine fagArtertrue
flekket perlemorfiskMaritime og marine fagArtertrue
… flere resultater