Termbase for astronomi

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
ASTRONOMI:ASTRONOMI / (Omdirigert fra Termbase for astronomi)
Hopp til navigering Hopp til søk
Navn bokmål Termbase for astronomi (nb)
Navn nynorsk Termbase for astronomi (nn)
Navn engelsk Termbase for Astronomy (en)
Beskrivelse bokmål Termbasen for astronomi er en samling termer fra astronomien på bokmål, nynorsk og engelsk. De utvalgte termene er valgt på bakgrunn av at de skal være relevante for bruk i formidling.

Medlemmer av faggruppen: Maria Hammerstrøm (prosjektkoordinator), Per B. Lilje (Universitetet i Oslo), Øystein Elgarøy (Universitetet i Oslo) og Kjetil Gundersen (veileder, Språkrådet).

Tidligere medlem: Jostein Riiser Kristiansen (tidl. Store norske leksikon). (nb)

Beskrivelse nynorsk Termbasen for astronomi er ei samling termar frå astronomien på bokmål, nynorsk og engelsk. Dei utvalde termane er valde på bakgrunn av at dei skal vere relevante for bruk i formidling.

Medlemmer av faggruppa: Maria Hammerstrøm (prosjektkoordinator), Per B. Lilje (Universitetet i Oslo), Øystein Elgarøy (Universitetet i Oslo) og Kjetil Gundersen (rettleiar, Språkrådet).

Tidlegare medlem: Jostein Riiser Kristiansen (tidl. Store norske leksikon). (nn)

Beskrivelse engelsk Termbase for Astronomy is a collection of terms from the field of astronomy in Norwegian Bokmål and Nynorsk, as well as English. The terms have been chosen on the basis that they must be relevant for use in science communication.

Members of the astronomy group: Maria Hammerstrøm (project coordinator), Per B. Lilje (University of Oslo), Øystein Elgarøy (University of Oslo) and Kjetil Gundersen (supervisor, the Language Council of Norway).

Former member: Jostein Riiser Kristiansen (formerly at the Great Norwegian Encyclopedia). (en)

Identifikator ASTRONOMI
Lisens No Rights Reserved (CC0)
Språk nb, nn, en
Utgangsspråk en
Ja Skille mellom generisk og partitiv begrepsrelasjoner
Nei Skille mellom ulike forkortelsestyper
 OrganisasjonsnavnOrganisasjonsnummer
Termbase for astronomi#org
 TelefonE-post
Termbase for astronomi#contact92201286maria.hammerstrom@astro.uio.no
 DomeneBruksområdePublisere
absolutt størrelsesklasseAstronomitrue
absorpsjonståkeAstronomitrue
adaptiv optikkAstronomitrue
aktiv galakseAstronomitrue
aktiv galaksekjerneAstronomitrue
aktiv optikkAstronomitrue
aperturAstronomitrue
apertursynteseAstronomitrue
asteroideAstronomitrue
astrofysikkAstronomitrue
astrologiAstronomitrue
astronomiAstronomitrue
astronomisk enhetAstronomitrue
bakketeleskopAstronomitrue
baryonisk materieAstronomiFysikktrue
blåforskyvningAstronomitrue
brun dvergAstronomitrue
absorpsjonslinjeAstronomitrue
asteroidebeltetAstronomitrue
atmosfærisk vinduAstronomitrue
bunden rotasjonAstronomitrue
den kosmologiske konstantenAstronomitrue
det antropiske prinsippAstronomitrue
det kopernikanske prinsippAstronomitrue
det kosmologiske prinsippAstronomitrue
det observerbare universetAstronomitrue
det store smelletAstronomitrue
direkte avbildningAstronomitrue
dopplereffektAstronomitrue
dopplermetodenAstronomitrue
dverggalakseAstronomitrue
dvergplanetAstronomitrue
ekstragalaktisk astronomiAstronomitrue
ekstrasolarAstronomitrue
ekstrasolar kometAstronomitrue
elliptisk galakseAstronomitrue
emisjonståkeAstronomitrue
flersignalastronomiAstronomitrue
formørkelseAstronomitrue
formørkelsesmetodenAstronomitrue
fotosfæreAstronomitrue
frakoblingsepokeAstronomitrue
fysisk dobbeltstjerneAstronomitrue
eksoplanetAstronomitrue
emisjonslinjeAstronomitrue
galakseAstronomitrue
galaksefilamentAstronomitrue
galaksegruppeAstronomitrue
galaksehaloAstronomitrue
galaksehopAstronomitrue
… flere resultater