Bibliotek- og informasjonsfag

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
BIBINF:BIBINF
Hopp til navigering Hopp til søk
Navn bokmål Bibliotek- og informasjonsfag (nb)
Navn nynorsk Bibliotek- og informasjonsfag (nn)
Navn engelsk Library and information science (en)
Beskrivelse bokmål Biblioterm er en liste over begreper innen bibliotek- og informasjonsfag, med enkle definisjoner. Hovedmålgruppa er studenter på bibliotekarutdanningene i Norge, men vi håper at den også kan være til nytte for hele bibliotekfeltet.

Grenseoppgangen til andre fagområder er ikke ukomplisert, for eksempel i forhold til IKT og litteraturvitenskap. I en del tilfeller vil begrep som gjelder flere fagområder kunne finnes i andre kategorier i wikien.

Denne termlisten er et løpende arbeid som gjøres av faglige ansatte ved bibliotekarutdanningene ved Oslomet - storbyuniversitetet. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger og tips om eventuelle feil og mangler. De kan sendes til <a class="underline" href="mailto:biblioterm@365.oslomet.no">Biblioterm</a>. (nb)

Beskrivelse nynorsk Biblioterm er ei liste over omgrep innanfor bibliotek- og informasjonsfag, med enkle definisjonar. Hovudmålgruppa er studentar ved bibliotekarutdanningane i Noreg, men me håpar at ho også kan vera til nytte for heile bibliotekfeltet.

Grenseoppgangen til andre fagområde er ikkje ukomplisert, for eksempel i forhold til IKT og litteraturvitskap. I ein del tilfelle vil omgrep som gjeld fleire fagområde vera oppført i andre kategoriar i wikien.

Denne termlista er eit løpande arbeid som faglige tilsette ved bibliotekarutdanningane ved Oslomet - Storbyuniversitetet gjer. Me vil gjerne ha tilbakemeldingar og tips om eventuelle feil og manglar. Dei kan sendast til <a class="underline" href="mailto:biblioterm@365.oslomet.no">Biblioterm</a>. (nn)

Beskrivelse engelsk Biblioterm is a collection of the core concepts from within library and information science. The collection contains short definitions of these concepts. The main target group are students at library schools in Norway. We hope that Biblioterm is also useful for those working in or interested in libraries.

The borders between library science and other fields are not always clear. For example, ICT og literary science. Sometimes concepts are used in several subject areas within this wiki.

This list of terms with definitions is an ongoing effort by employees at the library school at Oslomet - Oslo Metropolitan University. We are happy for any feedback and corrections. We can be contacted at <a class="underline" href="mailto:biblioterm@365.oslomet.no">Biblioterm</a>. (en)

Identifikator BIBINF
Lisens No Rights Reserved (CC0)
Språk nb, nn, en, da
Utgangsspråk
Ja Skille mellom generisk og partitiv begrepsrelasjoner
Nei Skille mellom ulike forkortelsestyper
 OrganisasjonsnavnOrganisasjonsnummer
Bibliotek- og informasjonsfag#org
 TelefonE-post
Bibliotek- og informasjonsfag#contactbiblioterm@365.oslomet.no
 DomeneBruksområdePublisere
aboutnessBibliotek- og informasjonsvitenskaptrue
akademisk bibliotekBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
akkvisisjonBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
akronymBibliotek- og informasjonsvitenskapKunnskapsorganisasjon
Bibliotekfag
true
alfabetisk katalogBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfag
Kunnskapsorganisasjon
true
alternativ tittelBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfag
Kunnskapsorganisasjon
true
altmetriBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
analytisk relasjonBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfag
Kunnskapsorganisasjon
true
analyttBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfag
Kunnskapsorganisasjon
true
anonymt verkBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfag
Kunnskapsorganisasjon
true
ansvarsangivelseBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfag
Kunnskapsorganisasjon
true
antologiBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
arkivarBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
arkivmaterialeBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
arkivnøkkelBibliotek- og informasjonsvitenskaptrue
arkivvitenskapBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
artefaktBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
audiovisuelt dokumentBibliotek- og informasjonsvitenskaptrue
autoritetskontrollBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
autoritetsregisterBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
av-utstyrBibliotek- og informasjonsvitenskaptrue
avdelingsbibliotekarBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
avhandlingBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
bacheloroppgaveBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
barneavdelingBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
barnebibliotekarBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
barnelitteraturBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
bedriftsbibliotekBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
bestandBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
bibliobibliografiBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
bibliografiBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
bibliografisk beskrivelseBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfag
Kunnskapsorganisasjon
true
bibliografisk databaseBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
bibliografisk kontrollBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
bibliografisk postBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
bibliografiske dataBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfag
Kunnskapsorganisasjon
true
bibliometriBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
bibliotekBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
bibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
bibliotekarBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotek og samfunntrue
bibliotekarutdanningBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
bibliotekassistentBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
bibliotekbrukerBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
bibliotekdidaktikkBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
bibliotekdirektørBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
bibliotekfilialBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
bibliotekforeningBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
bibliotekforskningBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
bibliotekhistorieBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
bibliotekkatalogBibliotek- og informasjonsvitenskapBibliotekfagtrue
… flere resultater