Termbase for celle- og molekylærbiologi

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
CMBIOLOGI:CMBIOLOGI
Hopp til navigering Hopp til søk
Navn bokmål Termbase for celle- og molekylærbiologi (nb)
Navn nynorsk Termbase for celle- og molekylærbiologi (nn)
Navn engelsk Termbase for Cell and Molecular Biology (en)
Beskrivelse bokmål Termbasen inneholder en samling termer fra celle- og molekylærbiologien på bokmål, nynorsk og engelsk. Hver termpost inneholder også en definisjon og eventuelle merknader.

Faggruppen som utarbeider basen, består av Tom Kristensen (Universitetet i Oslo), Erik Boye (Oslo universitetssykehus), Veronica Fitzpatrick Blihovde (Norges miljø- og biovitenskaplige universitet), Gyrid Nygård (Universitetet i Bergen), Dag Helland (Universitetet i Bergen) og Ann Helen Langaker (veileder, Språkrådet).

Tidligere medlemmer: Helene Knævelsrud (Oslo universitetssykehus), Sigrid Bratlie (tidl. Bioteknologirådet), Mali Mærk (tidl. NTNU), Marte Innselset Flydal (Universitetet i Bergen) og Helene Bustad Johannessen (Universitetet i Bergen). (nb)

Beskrivelse nynorsk Termbasen inneheld ei samling termar frå celle- og molekylærbiologien på bokmål, nynorsk og engelsk. Kvar termpost inneheld òg ein definisjon og eventuelle merknadar.

Faggruppa som utarbeider basen, består av Tom Kristensen (Universitetet i Oslo), Erik Boye (Oslo universitetssjukehus), Veronica Fitzpatrick Blihovde (Noregs miljø- og biovitskaplege universitet), Gyrid Nygård (Universitetet i Bergen), Dag Helland (Universitetet i Bergen) og Ann Helen Langaker (rettleiar, Språkrådet).

Tidlegare medlemmar: Helene Knævelsrud (Oslo universitetssjukehus), Sigrid Bratlie (tidl. Bioteknologirådet), Mali Mærk (tidl. NTNU), Marte Innselset Flydal (Universitetet i Bergen) og Helene Bustad Johannessen (Universitetet i Bergen). (nn)

Beskrivelse engelsk This termbase contains a selection of Cell and Molecular Biology terms in Bokmål, Nynorsk and English. Each term entry contains a definition and may also contain notes.

The term group responsible for the termbase consists of Tom Kristensen (University of Oslo), Erik Boye (Oslo University Hospital), Veronica Fitzpatrick Blihovde (Norwegian University of Life Sciences), Gyrid Nygård (University of Bergen), Dag Helland (University of Bergen) and Ann Helen Langaker (advisor, the Language Council of Norway).

Former members: Helene Knævelsrud (Oslo University Hospital), Sigrid Bratlie (former The Norwegian Biotechnology Advisory Board), Mali Mærk (former NTNU), Marte Innselset Flydal (University of Bergen) and Helene Bustad Johannessen (University of Bergen). (en)

Identifikator CMBIOLOGI
Lisens No Rights Reserved (CC0)
Språk nb, nn, en
Utgangsspråk
Ja Skille mellom generisk og partitiv begrepsrelasjoner
Ja Skille mellom ulike forkortelsestyper
 OrganisasjonsnavnOrganisasjonsnummer
Termbase for celle- og molekylærbiologi#org
 TelefonE-post
Termbase for celle- og molekylærbiologi#contacttermportalen@uib.no
 DomeneBruksområdePublisere
adeninCelle- og molekylærbiologiBiologi
Kjemi
true
allelCelle- og molekylærbiologiBiologitrue
anafaseCelle- og molekylærbiologiBiologitrue
antigenCelle- og molekylærbiologiBioteknologitrue
antikodonCelle- og molekylærbiologiBiologitrue
antistoffCelle- og molekylærbiologiBioteknologitrue
arvestoffCelle- og molekylærbiologiBiologi
Bioteknologi
true
autofagiCelle- og molekylærbiologiBiologitrue
autosomCelle- og molekylærbiologiBiologitrue
baseparCelle- og molekylærbiologiBiologitrue
baseparingCelle- og molekylærbiologiBiologi
Bioteknologi
true
biobankCelle- og molekylærbiologiBioteknologitrue
bioinformatikkCelle- og molekylærbiologiBioteknologitrue
biokjemisk reaksjonCelle- og molekylærbiologiBiologitrue
bioprospekteringCelle- og molekylærbiologiBioteknologitrue
bioteknologiCelle- og molekylærbiologiBioteknologitrue
Bt-planteCelle- og molekylærbiologiBioteknologitrue
budbringer-RNACelle- og molekylærbiologiBiologi
Kjemi
true
bærekraftig utviklingCelle- og molekylærbiologiBioteknologitrue
celleCelle- og molekylærbiologiBiologitrue
celledelingCelle- og molekylærbiologiBiologitrue
cellekjerneCelle- og molekylærbiologiBioteknologitrue
cellesyklusCelle- og molekylærbiologiBiologitrue
cisgen organismeCelle- og molekylærbiologiBioteknologitrue
CRISPRCelle- og molekylærbiologiBiologitrue
CRISPR-metodeCelle- og molekylærbiologiBiologitrue
cytoplasmaCelle- og molekylærbiologiBioteknologitrue
cytosinCelle- og molekylærbiologiKjemitrue
cytosolCelle- og molekylærbiologiBiologitrue
delesjonCelle- og molekylærbiologiBiologitrue
denatureringCelle- og molekylærbiologiBiologi
Kjemi
true
denaturert DNACelle- og molekylærbiologiBioteknologi
Biologi
true
det humane genomprosjektetCelle- og molekylærbiologiBioteknologitrue
diakineseCelle- og molekylærbiologiBiologitrue
diploid celleCelle- og molekylærbiologiBiologitrue
DNACelle- og molekylærbiologiBiologi
Kjemi
true
DNA-polymeraseCelle- og molekylærbiologiBiologi
Bioteknologi
true
DNA-profilCelle- og molekylærbiologiBioteknologitrue
DNA-profileringCelle- og molekylærbiologiBioteknologitrue
DNA-reparasjonCelle- og molekylærbiologiBiologitrue
DNA-replikasjonCelle- og molekylærbiologiBiologitrue
DNA-replikasjonsgaffelCelle- og molekylærbiologiBiologitrue
DNA-sekvensCelle- og molekylærbiologiBiologitrue
DNA-sekvenseringCelle- og molekylærbiologiBioteknologitrue
DNA-trådCelle- og molekylærbiologiBiologi
Kjemi
true
DNA-vaksineCelle- og molekylærbiologiBioteknologitrue
dobbeltspiralCelle- og molekylærbiologiKjemi
Biologi
true
dobbelttrådet DNA-molekylCelle- og molekylærbiologiBiologi
Kjemi
true
dominant allelCelle- og molekylærbiologiBiologitrue
duplikasjonCelle- og molekylærbiologiBiologitrue
… flere resultater