Evertebrater

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
EVERTEBRATER:EVERTEBRATER / (Omdirigert fra Evertebrater)
Hopp til navigering Hopp til søk
Navn bokmål Evertebrater (nb)
Navn nynorsk (nn)
Navn engelsk (en)
Beskrivelse bokmål Termbasen Evertebrater er tilgjengeliggjort i Termportalen som en del av prosjektet Maritim ordbok. Termene i basen omfatter alle virvelløse dyr som finnes i norske farvann. Ressursen ble opprinnelig utviklet ved Universitetet i Bergen.

Maritim ordbok er en fritt tilgjengelig database med norsk terminologi innenfor maritim/marin sektor. Dette omfatter fagområdene marin biologi (flora/fauna), fiske, havbruk/oppdrett, skipsfart/sjømannskap/navigasjon og annet som hører naturlig inn under den marine/maritime sektor.

Terminologien er utviklet av en rekke aktører innenfor forskning, fagspråk og oversettelse med det formål å styrke norsk fagkommunikasjon og internasjonalt samkvem innen sektoren. Maritim ordbok er ment å være en betydningsfull læringsressurs for skoleverket, forskere, næringsliv, oversettere og allmennheten.

Du kan lese mer om Maritim ordbok på <a class="underline" href="https://www.nhh.no/research-centres/maritim-ordbok/" target="_blank" ref="noreferrer noopener">prosjektets nettside<a/>. (nb)

Beskrivelse nynorsk Termbasen Evertebratar er gjort tilgjengeleg i Termportalen som ein del av prosjektet Maritim ordbok. Termane i basen omfattar alle virvellause dyr som finst i norske farvann. Ressursen blei opphaveleg utvikla ved Universitetet i Bergen.

Maritim ordbok er ein fritt tilgjengeleg database med norsk terminologi innafor maritim/marin sektor. Dette omfattar fagområda marin biologi (flora/fauna), fiske, havbruk/oppdrett, skipsfart/sjømannskap/navigasjon og anna som høyrer naturleg inn under den marine/maritime sektoren.

Terminologien er utvikla av ei rekke aktørar innafor forsking, fagpråk og omsetjing med føremål om å styrke norsk fagkommunikasjon og internasjonalt samkvem innan sektoren. Maritim ordbok er meint å vere ein betydningsfull læringsressurs for skuleverket, forskarar, næringsliv, omsetjarar og allmenta.

Du kan lese meir om Maritim ordbok på <a class="underline" href="https://www.nhh.no/research-centres/maritim-ordbok/" target="_blank" ref="noreferrer noopener">prosjektet si nettside<a/>. (nn)

Beskrivelse engelsk The termbase Evertebrater is made available in Termportalen as part of the project Maritime dictionary. The terms in the termbase include all invertebrates in Norwegian waters. The resource was originally developed at the University of Bergen.

Maritime dictionary is a freely available database of Norwegian terminology within the maritime/marine sector. This includes the subject areas of marine biology (flora/fauna), fishing, aquaculture/farming, shipping/seamanship/navigation and other areas that naturally fall under the marine/maritime sector.

The terminology has been developed by a number of actors within research, professional language and translation with the aim of strengthening Norwegian professional communication and international interaction within the sector. Maritime dictionary aims to be an important learning resource for schools, researchers, businesses, translators and the general public.

You can read more about Maritime Dictionary on <a class="underline" href="https://www.nhh.no/research-centres/maritim-ordbok/" target="_blank" ref="noreferrer noopener"> the project's website<a/>. (en)

Identifikator EVERTEBRATER
Lisens Navngivelse 4.0 Internasjonal (CC BY 4.0)
Språk nb, la
Utgangsspråk
Ja Skille mellom generisk og partitiv begrepsrelasjoner
Ja Skille mellom ulike forkortelsestyper
 OrganisasjonsnavnOrganisasjonsnummer
Evertebrater#orgNorges handelshøyskole974789523
 TelefonE-post
Evertebrater#contactgisle.andersen@nhh.no
 DomeneBruksområdePublisere
akkarMaritime og marine fagblekksprutertrue
albuskjellMaritime og marine fagsneglertrue
andeskjellMaritime og marine fagrur, rankeføttingertrue
andromedastjerneMaritime og marine fagsjøstjernertrue
anemone-eremittkrepsMaritime og marine fagtifot-krepsdyrtrue
antennehydroideMaritime og marine faghydroider og småmanetertrue
arkskjellMaritime og marine fagmuslingertrue
astarteskjellMaritime og marine fagmuslingertrue
begerdyrMaritime og marine fagencelledyrtrue
begerkorallMaritime og marine fagsjøanemoner og steinkorallertrue
begerpolyppMaritime og marine fagstormanetertrue
bergmuslingMaritime og marine fagmuslingertrue
bjellehydroideMaritime og marine faghydroider og småmanetertrue
bladmosdyrMaritime og marine fagmosdyrtrue
bleik-sjøpiggsvinMaritime og marine fagsjøpiggsvintrue
blodsjøstjerneMaritime og marine fagsjøstjernertrue
blomkålkorallMaritime og marine fagbløtkoraller og hornkorallertrue
blomsterpolyppMaritime og marine faghydroider og småmanetertrue
blomsterrekeMaritime og marine fagtifot-krepsdyrtrue
blysekkedyrMaritime og marine fagsjøpunger, sekkedyrtrue
blå brennmanetMaritime og marine fagstormanetertrue
blå skorpesvampMaritime og marine fagsvampertrue
blåleireskjellMaritime og marine fagmuslingertrue
blåleirmuslingMaritime og marine fagmuslingertrue
blåskjellMaritime og marine fagmuslingertrue
blåsneglMaritime og marine fagsneglertrue
blåsolMaritime og marine fagsjøstjernertrue
blååteMaritime og marine faghoppekrepstrue
boreormMaritime og marine fagflerbørstemarktrue
boresneglMaritime og marine fagsneglertrue
boresvampMaritime og marine fagsvampertrue
breiklo-porselenskrabbeMaritime og marine fagtifot-krepsdyrtrue
brisingstjerneMaritime og marine fagsjøstjernertrue
broket sjønymfeMaritime og marine fagflerbørstemarktrue
brunpølseMaritime og marine fagsjøpølsertrue
brunrød skjeggbærerMaritime og marine fagskjeggbæreretrue
brunsvart skjeggbærerMaritime og marine fagskjeggbæreretrue
brusksjøroseMaritime og marine fagsjøanemoner og steinkorallertrue
brødsvampMaritime og marine fagsvampertrue
bukkeskjellMaritime og marine fagmuslingertrue
bulldogskjellMaritime og marine fagarmfotinger, nebbskjelltrue
busksneglMaritime og marine fagsneglertrue
bustmosdyrMaritime og marine fagmosdyrtrue
butt strandsneglMaritime og marine fagsneglertrue
børstebeltemarkMaritime og marine fagflerbørstemarktrue
børstesneglMaritime og marine fagleddsnegler, skallustrue
drøbak-sjøpiggsvinMaritime og marine fagsjøpiggsvintrue
duskmosdyrMaritime og marine fagmosdyrtrue
dvergbusksvampMaritime og marine fagsvampertrue
dverghummerMaritime og marine fagtifot-krepsdyrtrue
… flere resultater