Felles begrepskatalog

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
FBK:FBK / (Omdirigert fra Felles begrepskatalog)
Hopp til navigering Hopp til søk
Navn bokmål Felles begrepskatalog (nb)
Navn nynorsk Felles begrepskatalog (nn)
Navn engelsk (en)
Beskrivelse bokmål Felles begrepskatalog inneholder en samling av begreper som er forvaltet av offentlige og noen private virksomheter, og som er publisert på data.norge.no.

Katalogen følger standarden <a class="underline" href="https://data.norge.no/specification/skos-ap-no-begrep" target="_blank" ref="noreferrer noopener">SKOS-AP-NO-Begrep<a/>. Begrepene kan også ha koblinger til innhold i andre kataloger som inngår i Felles datakatalog (datasett, APIer, informasjonsmodeller, tjenester og hendelser).

Til sammen er katalogene i Felles datakatalog med på å gi en oversikt over hvem som forvalter hvilke data, hva de betyr, samt kvalitet, formål og tilgjengelighet av data. De utgjør dermed en støtte til arbeidet med datadeling og utvikling av nye tjenester.

For mer informasjon om Felles begrepskatalog, <a class="underline" href="https://data.norge.no/om-begrepskatalogen" target="_blank" ref="noreferrer noopener">besøk denne siden<a/>. (nb)

Beskrivelse nynorsk Felles begrepskatalog inneheld ei samling av omgrep som er forvalta av offentlege og nokre private verksemder, og som er publiserte på data.norge.no.

Katalogen følgjer standarden <a class="underline" href="https://data.norge.no/specification/skos-ap-no-begrep" target="_blank" ref="noreferrer noopener">SKOS-AP-NO-Begrep<a/>. Omgrepa kan også ha koplingar til innhald i andre katalogar som inngår i Felles datakatalog (datasett, APIar, informasjonsmodellar, tenester og hendingar).

Til saman er katalogane i Felles datakatalog med på å gi ei oversikt over kven som forvaltar kva for data, kva dei betyr, samt kvaliteten, føremålet og tilgjengelegheita til dataa. Dei utgjer dermed ei støtte til arbeidet med datadeling og utvikling av nye tenester.

For meir informasjon om Felles begrepskatalog, <a class="underline" href="https://data.norge.no/om-begrepskatalogen" target="_blank" ref="noreferrer noopener">besøk denne sida<a/>. (nn)

Beskrivelse engelsk Felles begrepskatalog contains a collection of concepts governed by public enterprises and some private enterprises, which are published on data.norge.no.

The catalogue follows the standard <a class="underline" href="https://data.norge.no/specification/skos-ap-no-begrep" target="_blank" ref="noreferrer noopener">SKOS-AP-NO-Begrep<a/>. The concepts may also be linked to content in other catalogues which are parts of Felles datakatalog (datasets, APIs, information models, services and events).

As a whole, the catalogues in Felles datakatalog provide an overview of who governs which data, what they mean, as well as the quality, purpose and accessibility of the data. The catalogues support data sharing and development of new services.

For more information about Felles begrepskatalog, <a class="underline" href="https://data.norge.no/om-begrepskatalogen" target="_blank" ref="noreferrer noopener">visit this site<a/>. (en)

Identifikator FBK
Lisens
Språk nb, nn, en
Utgangsspråk
Ja Skille mellom generisk og partitiv begrepsrelasjoner
Ja Skille mellom ulike forkortelsestyper
 OrganisasjonsnavnOrganisasjonsnummer
Felles begrepskatalog#org
 TelefonE-post
Felles begrepskatalog#contacttermportalen@uib.no
 DomeneBruksområdePublisere
Dummytrue