Termbase for kjemi

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
KJEMI:KJEMI / (Omdirigert fra Termbase for kjemi)
Hopp til navigering Hopp til søk
Navn bokmål Termbase for kjemi (nb)
Navn nynorsk Termbase for kjemi (nn)
Navn engelsk Termbase for Chemistry (en)
Beskrivelse bokmål Kjemitermbasen inneholder kjemiske termer på engelsk, bokmål og nynorsk sammen med definisjoner på enten bokmål eller nynorsk.

Basen utvikles av fagfolk ved Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Oslo (UiO) under veiledning av en rådgiver fra Språkrådet. Sammensetninga av termgruppa har variert, men i dag er medlemmene Bjørn Grung (UiB), Nils Åge Frøystein (UiB), Tore Benneche (UiO) og Kjetil Gundersen (Språkrådet).

Arbeidet med kjemitermbasen startet i 2012 som et pilotprosjekt for å utvikle en mønsterpraksis for å for å samle inn, registrere og gjøre tilgjengelig fagterminologi i de ulike fagene i universitets- og høyskolesektoren. Prosjektet var i regi av Språkrådet, og det er omtalt i rapportene <a class="underline" href="https://www.sprakradet.no/localfiles/terminologi/monsterpraksis_fagterminologi.pdf " target="_blank" ref="noreferrer noopener">Mønsterpraksis for fagterminologi<a/> og <a class="underline" href="https://www.språkrådet.no/upload/Terminologi/UH-terminologi Rapport 2012-03-13.pdf" target="_blank" ref="noreferrer noopener">Terminologiarbeid i universitets- og høyskolesektoren<a/>. (nb)

Beskrivelse nynorsk Kjemitermbasen inneheld kjemiske termar på engelsk, bokmål og nynorsk saman med definisjonar på anten bokmål eller nynorsk.

Basen blir utvikla av fagfolk ved Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Oslo (UiO) under rettleiing av ein rådgjevar frå Språkrådet. Samansetninga av termgruppa har variert, men i dag er medlemmene Bjørn Grung (UiB), Nils Åge Frøystein (UiB), Tore Benneche (UiO) og Kjetil Gundersen (Språkrådet).

Arbeidet med kjemitermbasen starta i 2012 som eit pilotprosjekt for å utvikle ein mønsterpraksis for å for å samle inn, registrere og gjere tilgjengeleg fagterminologi i dei ulike faga i universitets- og høgskulesektoren. Prosjektet var i regi av Språkrådet, og det er omtala i rapportane <a class="underline" href="https://www.sprakradet.no/localfiles/terminologi/monsterpraksis_fagterminologi.pdf " target="_blank" ref="noreferrer noopener">Mønsterpraksis for fagterminologi<a/> og <a class="underline" href="https://www.språkrådet.no/upload/Terminologi/UH-terminologi Rapport 2012-03-13.pdf" target="_blank" ref="noreferrer noopener">Terminologiarbeid i universitets- og høyskolesektoren<a/>. (nn)

Beskrivelse engelsk The chemistry termbase contains terminology in English and Norwegian bokmål and nynorsk as well as definitions in either bokmål or nynorsk.

The termbase is being developed by specialists from the University of Bergen (UiB) and the University of Oslo (UiO) supervised by an advisor from the Language Council of Norway. The term group's composition has changed over time, but p.t. the group consists of Bjørn Grung (UiB), Nils Åge Frøystein (UiB), Tore Benneche (UiO) og Kjetil Gundersen (the Language Council of Norway).

The terminlogogy work started in 2012 as a pilot project with the aim of developing a best practice method for gathering, registrating and making terminology available in different subjects in the higher education sector. The project was led by the Language Council of Norway, and is presented in the reports <a class="underline" href="https://www.sprakradet.no/localfiles/terminologi/monsterpraksis_fagterminologi.pdf " target="_blank" ref="noreferrer noopener">Mønsterpraksis for fagterminologi<a/> and <a class="underline" href="https://www.språkrådet.no/upload/Terminologi/UH-terminologi Rapport 2012-03-13.pdf" target="_blank" ref="noreferrer noopener">Terminologiarbeid i universitets- og høyskolesektoren<a/>. (en)

Identifikator KJEMI
Lisens No Rights Reserved (CC0)
Språk nb, nn, en, da
Utgangsspråk
Ja Skille mellom generisk og partitiv begrepsrelasjoner
Ja Skille mellom ulike forkortelsestyper
 OrganisasjonsnavnOrganisasjonsnummer
Termbase for kjemi#org
 TelefonE-post
Termbase for kjemi#contactkjetil.gundersen@sprakradet.no
 DomeneBruksområdePublisere
2-metylpropanKjemitrue
absolutt konfigurasjonKjemitrue
absolutt nullpunktKjemitrue
absorbansKjemitrue
absorbereKjemitrue
absorpsjonKjemitrue
acetalOrganisk kjemitrue
acetylKjemitrue
actinoiderKjemitrue
acyleringOrganisk kjemitrue
acylgruppeKjemitrue
addisjonspolymerKjemitrue
addisjonsreaksjonKjemitrue
adduktKjemitrue
adeninKjemibiologi
celle- og molekylærbiologi
true
adsorbereKjemitrue
adsorbsjonKjemitrue
adsorpsjonsindikatorKjemitrue
aerob prosessKjemitrue
affinitetKjemitrue
aggregattilstandKjemitrue
akiralOrganisk kjemitrue
akiralt molekylKjemitrue
aksialKjemitrue
aksialbindingKjemitrue
aktiveringsenergiKjemitrue
aktivert kompleksKjemitrue
aktivitetKjemitrue
aktivt seteKjemitrue
aldehydKjemitrue
aldolkondensasjonOrganisk kjemitrue
aldoseKjemitrue
alfakarbonOrganisk kjemitrue
alifatisk hydrokarbonKjemitrue
alkalimetallKjemitrue
alkalinitetKjemitrue
alkalisk løsningKjemitrue
alkaloidOrganisk kjemitrue
alkanKjemitrue
alkenKjemitrue
alkoholKjemitrue
alkoksidKjemitrue
alkoksygruppeKjemitrue
alkylbenzenKjemitrue
alkylgruppeKjemitrue
alkylhalidKjemitrue
alkymiKjemitrue
alkynKjemitrue
allotropKjemitrue
allotropiKjemitrue
… flere resultater