Klima

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
KLIMA:KLIMA / (Omdirigert fra Klima)
Hopp til navigering Hopp til søk
Navn bokmål Klima (nb)
Navn nynorsk Klima (nn)
Navn engelsk Klima (en)
Beskrivelse bokmål Klimatermbasen er en samling klimafaglige termer på bokmål, nynorsk og engelsk. Basen dekker klimafaget i vid forstand. Her finner du både termer knyttet til naturvitenskapene og termer knyttet til samfunnsvitenskapene.

Klimatermbasen er fremdeles under utvikling, og det legges fortløpende inn nye begrep og termer.

Basen utvikles av fagfolk fra Universitetet i Bergen (Bjerknessenteret), Høyskolen på Vestlandet, Miljødirektoratet og Cicero og en veileder i terminologisk metode fra Språkrådet. Arbeidet med basen startet i 2016 som et samarbeidsprosjekt mellom Språkrådet og ansatte ved Bjerknessenteret for klimaforskning ved Universitetet i Bergen.

Medlemmer av termgruppa: Lea Svendsen (Universitetet i Bergen), Johan Ness Gerhardsen (Miljødirektoratet), Ingjald Pilskog (Høyskolen på Vestlandet), Hege Fantoft Andreassen (Cicero), Anne Elisabeth Bjune (Universitetet i Bergen) og Kjetil Gundersen (Språkrådet).

Tidligere medlemmer: Aurora Stenmark (Miljødirektoratet), Kjell Arild Orvik (Universitetet i Bergen), Ingrid Holtan Søbstad (Miljødirektoratet), Anje Gjesdal Müller (Norges handelshøyskole) og Ellen Marie Viste (Universitetet i Bergen).

Kontakt oss:
Termgruppa tar gjerne imot innspill fra brukerne via <a class="underline" href="mailto:kjetil.Gundersen@sprakradet.no">kjetil.gundersen@sprakradet.no</a>. (nb)

Beskrivelse nynorsk Klimatermbasen er ei samling klimafaglege termar på bokmål, nynorsk og engelsk. Basen dekkjer klimafaget i vid forstand. Her finn du både termar knytte til naturvitskapane og termar knytte til samfunnsvitskapane.

Klimatermbasen er framleis under utvikling, og det blir lagt inn nye omgrep og termar fortløpande.

Basen blir utvikla av fagfolk frå Universitetet i Bergen (Bjerknessenteret), Høgskulen på Vestlandet, Miljødirektoratet og Cicero og ein rettleiar i terminologisk metode frå Språkrådet. Arbeidet med basen starta i 2016 som eit samarbeidsprosjekt mellom Språkrådet og tilsette ved Bjerknessenteret for klimaforsking ved Universitetet i Bergen.

Medlemmer av termgruppa: Lea Svendsen (Universitetet i Bergen), Johan Ness Gerhardsen (Miljødirektoratet), Ingjald Pilskog (Høgskulen på Vestlandet), Hege Fantoft Andreassen (Cicero), Anne Elisabeth Bjune (Universitetet i Bergen) og Kjetil Gundersen (Språkrådet).

Tidlegare medlemmer: Aurora Stenmark (Miljødirektoratet), Kjell Arild Orvik (Universitetet i Bergen), Ingrid Holtan Søbstad (Miljødirektoratet), Anje Gjesdal Müller (Noregs handelshøgskule) og Ellen Marie Viste (Universitetet i Bergen).

Kontakt oss:
Termgruppa tek gjerne imot innspel frå brukarane via <a class="underline" href="mailto:kjetil.Gundersen@sprakradet.no">kjetil.gundersen@sprakradet.no</a>. (nn)

Beskrivelse engelsk The Climate termbase is a collection of climate-related terms in Bokmål, Nynorsk, and English. The termbase covers the climate field in a broad sense, and you will find terms relating to both the natural sciences and the social sciences.

The termbase is still in development and new concepts and terms are continuously added.

The Climate termbase is being developed by subject specialists from the University of Bergen (UiB), the Western Norway University of Applied Sciences, the Norwegian Environment Agency and Cicero, and receives terminological supervision from the Language Council of Norway. The work with the termbase started in 2016 as a collaboration between the Language Council of Norway and employees at the Bjerkenes Center for Climate Research, UiB.

Current members of the term group: Lea Svendsen (UiB), Johan Ness Gerhardsen (Norwegian Environment Agency), Ingjald Pilskog (Western Norway University of Applied Sciences), Hege Fantoft Andreassen (Cicero), Anne Elisabeth Bjune (UiB) and Kjetil Gundersen (Language Council of Norway).

Former members: Aurora Stenmark (Norwegian Environment Agency), Kjell Arild Orvik (UiB), Ingrid Holtan Søbstad (Norwegian Environment Agency), Anje Gjesdal Müller (Norwegian School of Economics) and Ellen Marie Viste (UiB).

Contact us:
If you have feedback or comments, you may contact us at <a class="underline" href="mailto:kjetil.Gundersen@sprakradet.no">kjetil.gundersen@sprakradet.no</a>. (en)

Identifikator KLIMA
Lisens No Rights Reserved (CC0)
Språk nb, nn, en
Utgangsspråk
Ja Skille mellom generisk og partitiv begrepsrelasjoner
Ja Skille mellom ulike forkortelsestyper
 OrganisasjonsnavnOrganisasjonsnummer
Klima#org
 TelefonE-post
Klima#contactkjetil.gundersen@sprakradet.no
 DomeneBruksområdePublisere
abiotiskKlimaØkologitrue
ablasjonKlimaGlasiologitrue
adiabatiskKlimatrue
adveksjonKlimatrue
akkumulasjonKlimatrue
akvatisk miljøKlimaØkologitrue
albedoKlimatrue
albedotilbakekoblingKlimatrue
antisyklonKlimaMeteorologitrue
arealbruk og arealbruksendringKlimatrue
atmosfæreKlimaMeteorologitrue
atmosfærisk grenselagKlimaMeteorologitrue
atmosfærisk sirkulasjonKlimaMeteorologitrue
atmosfærisk sirkulasjonsmodellKlimatrue
avkarboniseringKlimatrue
avskogingKlimatrue
bakketemperaturKlimaMeteorologitrue
baroklin strømKlimaOseanografitrue
barotrop strømKlimaOseanografitrue
batymetriKlimatrue
betaeffektKlimaOseanografitrue
biodiversitetKlimaØkologitrue
biogeokjemiKlimatrue
biomKlimaØkologitrue
biotiskKlimaØkologitrue
blandingslagKlimaMeteorologitrue
bresedimentKlimatrue
brunvanninnsjøKlimatrue
brå klimaendringKlimatrue
atlantisk niñoKlimatrue
corioliskraftKlimaOseanografitrue
blokkerende høytrykkKlimaMeteorologitrue
Dansgaard-Oeschger-hendelseKlimatrue
den grønne utviklingsmekanismenKlimatrue
diabatiskKlimatrue
drivhuseffektKlimaMeteorologitrue
drivhusgassKlimaMeteorologitrue
dyp konveksjonKlimaOseanografitrue
dypvannKlimaOseanografitrue
dypvannsdannelseKlimaOseanografitrue
dypvannsstrømKlimaOseanografitrue
ekmanpumpingKlimaOseanografitrue
ekstratropisk syklonKlimaMeteorologitrue
ekstremværKlimaMeteorologitrue
El niñoKlimatrue
El niño-sørlig svingningKlimatrue
evapotranspirasjonKlimaMeteorologitrue
felles gjennomføring (under Kyoto-avtalen)Klimatrue
fenologiKlimatrue
ferrelcelleKlimaMeteorologitrue
… flere resultater