Klima-basen

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
KLIMA:KLIMA / (Omdirigert fra Klima-basen)
Hopp til navigering Hopp til søk
navn Klima-basen (nb)
beskrivelse bokmål
beskrivelse nynorsk
beskrivelse engelsk
identifikator KLIMA
Lisens
Språk nb, nn, en
Opprinnelig språk
Ja Skille mellom generisk og partitiv begrepsrelasjoner
Ja Skille mellom ulike forkortelsestyper
 OrganisasjonsnavnOrganisasjonsnummer
Klima-basen#org
 telefon
Klima-basen#contact
 skosp:domenedct:subjectskosp:publisere
abiotiskklimatrue
ablasjonklimatrue
adiabatiskklimatrue
adveksjonklimatrue
akkumulasjonklimatrue
akvatisk miljøklimatrue
albedoklimatrue
albedotilbakekoblingklimatrue
antisyklonklimatrue
arealbruk og arealbruksendringklimatrue
atmosfæreklimatrue
atmosfærisk grenselagklimatrue
atmosfærisk sirkulasjonklimatrue
atmosfærisk sirkulasjonsmodellklimatrue
avkarboniseringklimatrue
avskogingklimatrue
bakketemperaturklimatrue
baroklin strømklimatrue
barotrop strømklimatrue
batymetriklimatrue
betaeffektklimatrue
biodiversitetklimatrue
biogeokjemiklimatrue
biomklimatrue
biotiskklimatrue
blandingslagklimatrue
bresedimentklimatrue
brunvanninnsjøklimatrue
brå klimaendringklimatrue
atlantisk niñoklimatrue
corioliskraftklimatrue
blokkerende høytrykkklimatrue
Dansgaard-Oeschger-hendelseklimatrue
den grønne utviklingsmekanismenklimatrue
diabatiskklimatrue
drivhuseffektklimatrue
drivhusgassklimatrue
dyp konveksjonklimatrue
dypvannklimatrue
dypvannsdannelseklimatrue
dypvannsstrømklimatrue
ekmanpumpingklimatrue
ekstratropisk syklonklimatrue
ekstremværklimatrue
El niñoklimatrue
El niño-sørlig svingningklimatrue
evapotranspirasjonklimatrue
felles gjennomføring (under Kyoto-avtalen)klimatrue
fenologiklimatrue
ferrelcelleklimatrue
… flere resultater