arealbruk og arealbruksendring

Fra Termportalen
KLIMA:Arealbruk og arealbruksendring
Hopp til navigering Hopp til søk

Tilbake til samlingen

INFORMASJON
domene Klima
bruksområde Klima
merknad Arealbruk og arealbruksendringer påvirker også albedo, fordamping og utdunsting av vann fra planter. Disse faktorene påvirker også klimaet, men er ikke med i utslippsregnskapet.
publisere Ja
RELASJON
semantisk relasjon klimagass og albedo
BOKMÅL
Definisjon
definisjon del av et lands utslippsregnskap som beskriver hvordan landet utnytter landarealene og slik påvirker opptak og utslipp av klimagasser
referanse tekst Faggruppe for klimaordbok
Anbefalt term
term arealbruk og arealbruksendring
NYNORSK
Anbefalt term
term arealbruk og arealbruksendring
ENGELSK
Anbefalt term
term land use and land use change
referanse tekst FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf)