felles gjennomføring (under Kyoto-avtalen)

Fra Termportalen
KLIMA:Felles gjennomføring (under Kyoto-avtalen)
Hopp til navigering Hopp til søk

Tilbake til samlingen

INFORMASJON
domene Klima
bruksområde Klima
merknad Investorer kan i denne sammenhengen være myndigheter eller selskaper.
publisere Ja

BOKMÅL
Definisjon
definisjon økonomisk mekanisme som tillater investorer fra industriland å samarbeide om å redusere utslipp (eller øke opptak) av klimagasser
referanse Faggruppe for klimaordbok
Anbefalt term
term felles gjennomføring (under Kyoto-avtalen)
NYNORSK
Anbefalt term
term felles gjennomføring (under Kyoto-avtalen)
ENGELSK
Anbefalt term
term joint implementation
referanse FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf)
Tillat term
term JI
forkortelse av Anbefalt term