Lingvistikk

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
LINGVISTIKK:LINGVISTIKK / (Omdirigert fra Lingvistikk)
Hopp til navigering Hopp til søk
Navn bokmål Lingvistikk (nb)
Navn nynorsk Lingvistikk (nn)
Navn engelsk (en)
Beskrivelse bokmål Termbasen for lingvistikk er en samling lingvistiske termer på bokmål, nynorsk og engelsk. Basen er fremdeles under utvikling, og det legges fortløpende inn nye termer.

Termbasen for lingvistikk har utgangspunkt i en termbase for kognitiv lingvistikk som ble bygd opp i årene 2016 til 2018. Siden 2018 har den opprinnelige basen blitt utvidet til dagens base med termer fra ulike deler av lingvistikken.

Basen utvikles av en gruppe lingvister fra ulike universiteter og høyskoler og en lingvist ansatt i Språkrådet. Språkrådet deltar også med en veileder i terminologisk metode.

Medlemmer av termgruppa: Julian Lysvik (NLA Høgskolen), Urd Vindenes (Universitetet i Sørøst- Norge), Oda Røste Odden (Høgskolen i Innlandet), Brita Ramsevik Riksem (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), Pål Kristian Eriksen (Språkrådet) og Kjetil Gundersen (veileder i terminologisk metode, Språkrådet).

Tidligere medlemmer: Nina Gram Garmann (daværende Høgskolen i Oslo og Akershus), Tore Nesset (UiT Norges arktiske universitet), Rolf Theil (Universitetet i Oslo), Torodd Kinn (Universitetet i Bergen), Kari Kinn (Universitetet i Bergen) og Sturla Berg-Olsen (Språkrådet), Ole Kristian Våge (Språkrådet) og Ann-Helen Langaker (Språkrådet).


Kontakt oss:
Termgruppa tar gjerne imot innspill fra brukerne via e-postadressen <a class="underline" href="mailto:kjetil.gundersen@sprakradet.no">kjetil.gundersen@sprakradet.no</a>. (nb)

Beskrivelse nynorsk Termbasen for lingvistikk er ei samling lingvistiske termar på bokmål, nynorsk og engelsk. Basen er framleis under utvikling, og det blir lagt inn nye termar fortløpande.

Termbasen for lingvistikk har utgangspunkt i ein termbase for kognitiv lingvistikk som vart bygd opp i åra 2016 til 2018. Sidan 2018 har den opphavlege basen blitt utvida til dagens base med termar frå ulike delar av lingvistikken.

Basen blir utvikla av ei gruppe lingvistar frå ulike universitet og høgskular og ein lingvist tilsett i Språkrådet. Språkrådet deltek òg med ein rettleiar i terminologisk metode.

Medlemmer av termgruppa: Julian Lysvik (NLA Høgskulen), Urd Vindenes (Universitetet i Søraust- Noreg), Oda Røste Odden (Høgskulen i Innlandet), Brita Ramsevik Riksem (Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet), Pål Kristian Eriksen (Språkrådet) og Kjetil Gundersen (rettleiar i terminologisk metode, Språkrådet).

Tidlegare medlemmer: Nina Gram Garmann (dåverande Høgskulen i Oslo og Akershus), Tore Nesset (UiT Noregs arktiske universitet), Rolf Theil (Universitetet i Oslo), Torodd Kinn (Universitetet i Bergen), Kari Kinn (Universitetet i Bergen) og Sturla Berg-Olsen (Språkrådet), Ole Kristian Våge (Språkrådet) og Ann-Helen Langaker (Språkrådet).


Kontakt oss:
Termgruppa tek gjerne imot innspel frå brukarane via e-postadressa <a class="underline" href="mailto:kjetil.gundersen@sprakradet.no">kjetil.gundersen@sprakradet.no</a>. (nn)

Beskrivelse engelsk The termbase for linguistics is a collection of linguistic terms in Bokmål, Nynorsk and English. It is still in development and new terms are continuously being added.

The termbase originally started as a termbase for cognitive linguistics created from 2016 to 2018. After 2018 the original termbase has been extended with terms from other areas of linguistics.

The base is being developed by a group of linguists from several universities and university colleges as well as a linguist from the Language Council of Norway. The Language Council also provides terminological supervision.

Members of the term group: Julian Lysvik (NLA University College), Urd Vindenes (University of South-Eastern Norway), Oda Røste Odden (Inland Norway University of Applied Sciences), Brita Ramsevik Riksem (Norwegian University of Science and Technology), Pål Kristian Eriksen (Language Council of Norway) and Kjetil Gundersen (advisor, Language Council of Norway).

Former members: Nina Gram Garmann (former Oslo and Akershus University College), Tore Nesset (UiT The Arctic University of Norway), Rolf Theil (University of Oslo), Torodd Kinn (University of Bergen), Kari Kinn (University of Bergen) and Sturla Berg-Olsen (Language Council of Norway), Ole Kristian Våge (Language Council of Norway) and Ann-Helen Langaker (Language Council of Norway).


Contact us:
If you have feedback or comments, you may contact us at <a class="underline" href="mailto:kjetil.gundersen@sprakradet.no">kjetil.gundersen@sprakradet.no</a> (en)

Identifikator LINGVISTIKK
Lisens No Rights Reserved (CC0)
Språk nb, nn, en
Utgangsspråk
Ja Skille mellom generisk og partitiv begrepsrelasjoner
Ja Skille mellom ulike forkortelsestyper
 OrganisasjonsnavnOrganisasjonsnummer
Lingvistikk#org
 TelefonE-post
Lingvistikk#contactkjetil.gundersen@sprakradet.no
 DomeneBruksområdePublisere
adjungeringLingvistikkGenerativ grammatikktrue
adjunktLingvistikktrue
adleddLingvistikktrue
affiksLingvistikktrue
affiksoidLingvistikktrue
affrikatLingvistikkFonetikk og fonologitrue
agensLingvistikktrue
aksjonsartLingvistikktrue
aktivLingvistikktrue
aktivitetLingvistikktrue
akustikkLingvistikkFonetikk og fonologitrue
allomorfLingvistikktrue
anaforLingvistikktrue
antesedentLingvistikktrue
applikativLingvistikktrue
argumentLingvistikktrue
argumentgrupperingLingvistikktrue
artikulatorisk fonologiLingvistikkKognitiv lingvistikktrue
artikulatorisk gestLingvistikkKognitiv lingvistikktrue
artikulatorisk reduksjonLingvistikkKognitiv lingvistikktrue
artikulatorisk sjiktLingvistikkKognitiv lingvistikktrue
ateliskLingvistikktrue
atemporal relasjonLingvistikkKognitiv lingvistikktrue
avgrenset individLingvistikkKognitiv lingvistikktrue
avgrensningLingvistikkKognitiv lingvistikktrue
avhengig strukturLingvistikkKognitiv lingvistikktrue
avhengighetLingvistikkKognitiv lingvistikktrue
bakgrunnLingvistikkKognitiv lingvistikktrue
baneLingvistikktrue
baseLingvistikkKognitiv lingvistikktrue
begrepLingvistikkKognitiv lingvistikktrue
begrepsdanningLingvistikkKognitiv lingvistikktrue
begrepsmetaforLingvistikkKognitiv lingvistikktrue
begrepsmetonymiLingvistikkKognitiv lingvistikktrue
benefaktivLingvistikktrue
bindingLingvistikkGenerativ grammatikktrue
binær forgreiningLingvistikkGenerativ grammatikktrue
bipolarLingvistikkKognitiv lingvistikktrue
blandingsromLingvistikkKognitiv lingvistikktrue
blokkLingvistikkKognitiv lingvistikktrue
bruksbasert grammatikkLingvistikkKognitiv lingvistikktrue
bruksbasert modellLingvistikkKognitiv lingvistikktrue
bruksbasert tilnærmingLingvistikkKognitiv lingvistikktrue
brukshendelseLingvistikkKognitiv lingvistikktrue
bundet morfemLingvistikktrue
c-kommandoLingvistikkGenerativ grammatikktrue
derivasjonLingvistikkGenerativ grammatikktrue
diateseLingvistikktrue
direkte objektLingvistikktrue
ditransitivt verbLingvistikktrue
… flere resultater