abyssopelagisk sone

Fra Termportalen
MRT:Abyssopelagisk sone
Hopp til navigering Hopp til søk

Tilbake til samlingen

INFORMASJON
bruksområde Oseanografi、 Fysisk oseanografi
publisere Ja

BOKMÅL
Definisjon
definisjon nivå i pelagisk sone fra 4000 meter ned til dyphavsslettene
referanse tekst MK etter http://snl.no/pelagisk
Anbefalt term
term abyssopelagisk sone
ENGELSK
ekvivalens full
Anbefalt term
term abyssopelagic zone