Maritim ordbok

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
MRT:MRT
Hopp til navigering Hopp til søk
Navn bokmål Maritim ordbok (nb)
Navn nynorsk Maritim ordbok (nn)
Navn engelsk Maritime dictionary (en)
Beskrivelse bokmål Maritim ordbok er en fritt tilgjengelig database med norsk terminologi innenfor maritim/marin sektor. Dette omfatter fagområdene marin biologi (flora/fauna), fiske, havbruk/oppdrett, skipsfart/sjømannskap/navigasjon og annet som hører naturlig inn under den marine/maritime sektor.

Terminologien er utviklet av en rekke aktører innenfor forskning, fagpråk og oversettelse med det formål å styrke norsk fagkommunikasjon og internasjonalt samkvem innen sektoren. Maritim ordbok er ment å være en betydningsfull læringsressurs for skoleverket, forskere, næringsliv, oversettere og allmennheten.

Du kan lese mer om Maritim ordbok på <a class="underline" href="https://www.nhh.no/research-centres/maritim-ordbok/" target="_blank" ref="noreferrer noopener">prosjektets nettside<a/>.

Dersom du har kommentarer eller forslag til nye termer eller begreper som bør legges inn, kan du kontakte oss på <a class="underline" href="mailto:terminologi@nhh.no">terminologi@nhh.no</a>. (nb)

Beskrivelse nynorsk Maritim ordbok er ein fritt tilgjengeleg database med norsk terminologi innafor maritim/marin sektor. Dette omfattar fagområda marin biologi (flora/fauna), fiske, havbruk/oppdrett, skipsfart/sjømannskap/navigasjon og anna som høyrer naturleg inn under den marine/maritime sektoren.

Terminologien er utvikla av ei rekke aktørar innafor forsking, fagpråk og omsetjing med føremål om å styrke norsk fagkommunikasjon og internasjonalt samkvem innan sektoren. Maritim ordbok er meint å vere ein betydningsfull læringsressurs for skuleverket, forskarar, næringsliv, omsetjarar og allmenta.

Du kan lese meir om Maritim ordbok på <a class="underline" href="https://www.nhh.no/research-centres/maritim-ordbok/" target="_blank" ref="noreferrer noopener">prosjektet si nettside<a/>.

Om du har kommentarar eller forslag til nye termar eller omgrep som bør bli lagde inn, kan du kontakte oss på <a class="underline" href="mailto:terminologi@nhh.no">terminologi@nhh.no</a>. (nn)

Beskrivelse engelsk Maritime dictionary is a freely available database of Norwegian terminology within the maritime/marine sector. This includes the subject areas of marine biology (flora/fauna), fishing, aquaculture/farming, shipping/seamanship/navigation and other areas that naturally fall under the marine/maritime sector.

The terminology has been developed by a number of actors within research, professional language and translation with the aim of strengthening Norwegian professional communication and international interaction within the sector. Maritime dictionary aims to be an important learning resource for schools, researchers, businesses, translators and the general public.

You can read more about Maritime Dictionary on <a class="underline" href="https://www.nhh.no/research-centres/maritim-ordbok/" target="_blank" ref="noreferrer noopener"> the project's website<a/>.

If you have comments or suggestions for new terms or concepts that should be added, you can contact us at <a class="underline" href="mailto:terminologi@nhh.no">terminologi@nhh.no</a> (en)

Identifikator MRT
Lisens Clarin ID-EDU-BY-NC-NORED
Språk nb, en, da, de, la, sv
Utgangsspråk nb
Ja Skille mellom generisk og partitiv begrepsrelasjoner
Ja Skille mellom ulike forkortelsestyper
 OrganisasjonsnavnOrganisasjonsnummer
Maritim ordbok#orgNorges handelshøyskole974789523
 TelefonE-post
Maritim ordbok#contactgisle.andersen@nhh.no
 DomeneBruksområdePublisere
A-vitaminMaritime og marine fagFiskeri og havbruk
Fiskeforedlingsindustri
Fiskeforedling
true
abborMaritime og marine fagOseanografi
Marinbiologi
Marine arter
true
abyssalMaritime og marine fagOseanografi
Fysisk oseanografi
true
abyssopelagisk soneMaritime og marine fagOseanografi
Fysisk oseanografi
true
admiralitetMaritime og marine fagOrganisatoriske enhetertrue
afotiskMaritime og marine fagOseanografi
Fysisk oseanografi
true
afotisk soneMaritime og marine fagOseanografi
Fysisk oseanografi
true
aframaxMaritime og marine fagSjøfart
Fartøy
Fartøystyper
true
agnMaritime og marine fagFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeredskap
true
agnfiskMaritime og marine fagFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeredskap
true
agnorMaritime og marine fagFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeredskap
true
agnskjellMaritime og marine fagFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeredskap
true
akkervadMaritime og marine fagFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeredskap
true
akseptabel miljøpåvirkningMaritime og marine fagFiskeri og havbruk
Havbruk
true
aksiometerMaritime og marine fagSjøfart
Fartøy
Fartøysutstyr
true
aktenforMaritime og marine fagSjøfart
Fartøy
Retningsangivelser
true
akterMaritime og marine fagSjøfart
Fartøy
Retningsangivelser
true
akterdekkMaritime og marine fagSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
true
akterlanterneMaritime og marine fagSjøfart
Fartøy
Fartøysutstyr
true
akterlikMaritime og marine fagSjøfart
Fartøy
Fartøysutstyr
true
akterlikslengdeMaritime og marine fagSjøfart
Maritime mål og måleenheter
true
akterlukeMaritime og marine fagSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
true
aktermastMaritime og marine fagSjøfart
Fartøy
Fartøysutstyr
true
akterpiggMaritime og marine fagSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
true
akterpliktMaritime og marine fagSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
true
akterromMaritime og marine fagSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
true
akterskottMaritime og marine fagSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
true
akterspantMaritime og marine fagSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
true
akterspeilMaritime og marine fagSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
true
akterstavnMaritime og marine fagSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
true
akterstevningMaritime og marine fagSjøfart
Sjømannskap
Navigasjon
true
aktiv fiskeredskapMaritime og marine fagFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeredskap
true
aktivrorMaritime og marine fagSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
true
aktivt stabilitetssystemMaritime og marine fagSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
true
AkvaforskMaritime og marine fagOrganisatoriske enhetertrue
akvakulturMaritime og marine fagFiskeri og havbruk
Havbruk
true
akvakulturanleggMaritime og marine fagFiskeri og havbruk
Havbruk
true
akvakulturfagMaritime og marine fagFiskeri og havbruk
Havbruk
true
akvamedisinMaritime og marine fagFiskeri og havbruk
Havbruk
Fiskehelse
Fiskehelseforskning
true
akvatiskMaritime og marine fagOseanografi
Marinbiologi
true
akvatisk miljøMaritime og marine fagOseanografi
Marinbiologi
true
akvatisk organismeMaritime og marine fagOseanografi
Marinbiologi
true
akvatisk økologiMaritime og marine fagOseanografi
Marinbiologi
true
akvatisk økosystemMaritime og marine fagOseanografi
Marinbiologi
true
Alexandra-dokkenMaritime og marine fagSjøfart
Maritim infrastruktur
true
Alfredo-trålMaritime og marine fagFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeredskap
true
algeMaritime og marine fagOseanografi
Marinbiologi
true
algeoppblomstringMaritime og marine fagOseanografi
Marinbiologi
true
algetoksinMaritime og marine fagOseanografi
Marinbiologi
true
algologMaritime og marine fagOseanografi
Marinbiologi
true
… flere resultater