NHHs termbase for økonomisk-administrative fag

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
Hopp til navigering Hopp til søk
Navn bokmål NHHs termbase for økonomisk-administrative fag (nb)
Navn nynorsk NHHs termbase for økonomisk-administrative fag (nn)
Navn engelsk NHH’s terminology database (en)
Beskrivelse bokmål NHHs termbase er en fritt tilgjengelig og søkbar ressurs som gir tilgang til terminologi innen økonomisk-administrative fag. Terminologien er utviklet og vedlikeholdes av Norges Handelshøyskole. Termbasen inneholder termer og definisjoner på bokmål, nynorsk og engelsk. Arbeidet med å utvide og kvalitetssikre termbasens innhold er et kontinuerlig arbeid, og for tiden arbeider terminologer og forskningsassistenter ved NHH med innholdet i obligatoriske emner på bachelornivå og en rekke fag som undervises på mastergrad.

Termbasen inneholder data samlet inn gjennom prosjekter som har vært finansiert av NHH og Norges forskningsråd og støttet av Språkrådet (prosjektene CLARINO/CLARINO+, KB-N, English for business og Fagspråk på 1-2-3).

For mer informasjon, besøk <a class="underline" href="https://www.nhh.no/forskning/nhh-termbase-for-okonomisk-administrative-fag/" target="_blank" ref="noreferrer noopener">NHHs termbases nettside<a/>.

Dersom du har kommentarer eller forslag til nye termer eller delområder vi bør ta fatt i, kan du kontakte oss på <a class="underline" href="mailto:terminologi@nhh.no">terminologi@nhh.no</a>. (nb)

Beskrivelse nynorsk NHHs termbase er ein fritt tilgjengeleg og søkbar ressurs som gir tilgang til terminologi innan økonomisk-administrative fag. Terminologien er utvikla og blir vedlikehalden av Norges Handelshøyskole. Termbasen inneheld termar og definisjonar på bokmål, nynorsk og engelsk. Arbeidet med å utvide og kvalitetssikre innhaldet i termbasen er eit kontinuerlig arbeid, og for tida arbeider terminologar og forskingsassistentar ved NHH med innhaldet i obligatoriske emne på bachelornivå og ei rekke fag som blir undervist på mastergrad.

Termbasen inneheld data samla inn gjennom prosjekt som har vore finansierte av NHH og Norges forskningsråd og støtta av Språkrådet (prosjekta CLARINO/CLARINO+, KB-N, English for business og Fagspråk på 1-2-3).

For meir informasjon, besøk <a class="underline" href="https://www.nhh.no/forskning/nhh-termbase-for-okonomisk-administrative-fag/" target="_blank" ref="noreferrer noopener">NHHs termbase si nettside<a/>.

Om du har kommentarar eller forslag til nye termar eller delområde vi bør ta fatt i, kan du kontakte oss på <a class="underline" href="mailto:terminologi@nhh.no">terminologi@nhh.no</a>. (nn)

Beskrivelse engelsk The Norwegian School of Economics' term base for economic-administrative domains

NHH's termbase is a freely available and searchable resource that provides access to terminology within economic-administrative domains. The terminology has been developed and is maintained by the Norwegian School of Economics. The term base contains terms and definitions in Bokmål, Nynorsk and English in a number of areas within economics, including macroeconomics, microeconomics, finance, accounting, organisation theory, strategy and management.

NHH's termbase contains data collected through projects that have been funded by NHH and the Research Council of Norway and supported by the Language Council (the projects CLARINO/CLARINO+, KB-N, English for business, Fagspråk på 1-2-3).

For more information check <a class="underline" href="https://www.nhh.no/forskning/nhh-termbase-for-okonomisk-administrative-fag/" target="_blank" ref="noreferrer noopener"> the project website<a/>.

If you have comments or suggestions for new terms or areas that we should include, you can contact us at <a class="underline" href="mailto:terminologi@nhh.no">terminologi@nhh.no</a>. (en)

Identifikator NHH
Lisens Navngivelse 4.0 Internasjonal (CC BY 4.0)
Språk nb, nn, en
Utgangsspråk
Ja Skille mellom generisk og partitiv begrepsrelasjoner
Ja Skille mellom ulike forkortelsestyper
 OrganisasjonsnavnOrganisasjonsnummer
NHHs termbase for økonomisk-administrative fag#orgNorges handelshøyskole974789523
 TelefonE-post
NHHs termbase for økonomisk-administrative fag#contactterminologi@nhh.no
 DomeneBruksområdePublisere
"bedre-enn-gjennomsnittet"-effektenØkonomi og administrasjonPsykologi og ledelsetrue
«crowdingout»-effekterØkonomi og administrasjonPsykologi og ledelsetrue
"jeg også"-markedsføringØkonomi og administrasjontrue
"nedenfra-og-opp"-metodenØkonomi og administrasjontrue
"ovenfra-og-ned"-metodenØkonomi og administrasjontrue
"segmentdreiebok"Økonomi og administrasjontrue
"strategisk verdi-kunde"Økonomi og administrasjontrue
«high reliability»-teoriØkonomi og administrasjonOrganisasjonsteoritrue
A-aksjeØkonomi og administrasjontrue
A-lånØkonomi og administrasjontrue
abandoneringØkonomi og administrasjontrue
abonnementsinntekterØkonomi og administrasjontrue
abonnementsperiodeØkonomi og administrasjontrue
absolutt avkastningØkonomi og administrasjontrue
absolutt beløpØkonomi og administrasjontrue
absolutt kjøpekraftsparitetØkonomi og administrasjonInvestering og finanstrue
absolutt markedsrisikoØkonomi og administrasjontrue
absolutt produktfiaskoØkonomi og administrasjontrue
absolutt prosenttallØkonomi og administrasjontrue
absolutt risikoØkonomi og administrasjontrue
absolutt sikkerhetØkonomi og administrasjontrue
absolutt volatilitetØkonomi og administrasjontrue
ad hoc-arbeidsgruppeØkonomi og administrasjonOrganisasjonsteoritrue
adaptiv funksjonØkonomi og administrasjonOrganisasjonsteoritrue
adaptiv kulturØkonomi og administrasjonOrganisasjonsteoritrue
adferdsdataØkonomi og administrasjontrue
administrasjonskostnaderØkonomi og administrasjontrue
administrasjonspersonellØkonomi og administrasjontrue
administrasjonsreserveØkonomi og administrasjonForsikringtrue
administrativ oppgaveØkonomi og administrasjontrue
administrativt arbeidØkonomi og administrasjontrue
administrativt formålØkonomi og administrasjontrue
administrerende direktørØkonomi og administrasjonOrganisasjonsteoritrue
administrerte renterØkonomi og administrasjontrue
AFP - offentlig sektorØkonomi og administrasjonForsikringtrue
AFP - privat sektorØkonomi og administrasjonForsikringtrue
agentØkonomi og administrasjonOrganisasjonsteoritrue
agentkostnaderØkonomi og administrasjonStyring av større foretaktrue
agentproblemØkonomi og administrasjonOrganisasjonsteoritrue
agentteoriØkonomi og administrasjonOrganisasjonsteoritrue
agenturordningØkonomi og administrasjontrue
aggregert produktfunksjonØkonomi og administrasjontrue
aggregerte dataØkonomi og administrasjontrue
aggressiv konkurrentØkonomi og administrasjontrue
aggressiv prispolitikkØkonomi og administrasjontrue
agioØkonomi og administrasjontrue
ajourføringØkonomi og administrasjontrue
akademisk forskningØkonomi og administrasjontrue
akademisk institusjonØkonomi og administrasjontrue
akademisk litteraturØkonomi og administrasjontrue
… flere resultater