NHHs termbase for økonomisk-administrative fag

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
Hopp til navigering Hopp til søk
navn NHHs termbase for økonomisk-administrative fag (nb)
beskrivelse bokmål NHHs termbase er en fritt tilgjengelig og søkbar ressurs som gir tilgang til terminologi innen økonomisk-administrative fag. Terminologien er utviklet og vedlikeholdes av Norges Handelshøyskole. Termbasen inneholder termer og definisjoner på bokmål, nynorsk og engelsk. Arbeidet med å utvide og kvalitetssikre termbasens innhold er et kontinuerlig arbeid, og for tiden arbeider terminologer og forskningsassistenter ved NHH med innholdet i obligatoriske emner på bachelornivå og en rekke fag som undervises på mastergrad.

Termbasen inneholder data samlet inn gjennom prosjekter som har vært finansiert av NHH og Norges forskningsråd og støttet av Språkrådet (prosjektene CLARINO/CLARINO+, KB-N, English for business og Fagspråk på 1-2-3). Dersom du har kommentarer eller forslag til nye termer eller delområder vi bør ta fatt i, kan du kontakte oss på terminologi@nhh.no. For mer informasjon, besøk NHHs termbases nettside https://www.nhh.no/forskning/nhh-termbase-for-okonomisk-administrative-fag/. (nb)

beskrivelse nynorsk (nn)
beskrivelse engelsk The Norwegian School of Economics' term base for economic-administrative domains

NHH's term base is a freely available and searchable resource that provides access to terminology within economic-administrative domains. The terminology has been developed and is maintained by the Norwegian School of Economics. The term base contains terms and definitions in Bokmål, Nynorsk and English in a number of areas within economics, including macroeconomics, microeconomics, finance, accounting, organisation theory, strategy and management. NHH's termbase contains data collected through projects that have been funded by NHH and the Research Council of Norway and supported by the Language Council (the projects CLARINO/CLARINO+, KB-N, English for business, Fagspråk på 1-2-3).

If you have comments or suggestions for new terms or areas that we should include, you can contact us at terminologi@nhh.no.

For more information check the project website https://www.nhh.no/forskning/nhh-termbase-for-okonomisk-administrative-fag/. (en)

identifikator NHH
Lisens
Språk nb, nn, en
Opprinnelig språk
Ja Skille mellom generisk og partitiv begrepsrelasjoner
Ja Skille mellom ulike forkortelsestyper
 OrganisasjonsnavnOrganisasjonsnummer
NHHs termbase for økonomisk-administrative fag#orgNorges handelshøyskole974789523
 telefon
NHHs termbase for økonomisk-administrative fag#contact
 skosp:domenedct:subjectskosp:publisere
«crowdingout»-effekterPsykologi og ledelsetrue
"jeg også"-markedsføringtrue
"nedenfra-og-opp"-metodentrue
"ovenfra-og-ned"-metodentrue
"segmentdreiebok"true
"strategisk verdi-kunde"true
«high reliability»-teoritrue
A-aksjetrue
A-låntrue
abandoneringtrue
abonnementsinntektertrue
abonnementsperiodetrue
absolutt avkastningtrue
absolutt beløptrue
absolutt kjøpekraftsparitettrue
absolutt markedsrisikotrue
absolutt produktfiaskotrue
absolutt prosenttalltrue
absolutt risikotrue
absolutt sikkerhettrue
absolutt volatilitettrue
ad hoc-arbeidsgruppetrue
adaptiv funksjontrue
adaptiv kulturtrue
adferdsdatatrue
administrasjonskostnadertrue
administrasjonspersonelltrue
administrasjonsreservetrue
administrativ oppgavetrue
administrativt arbeidtrue
administrativt formåltrue
administrerende direktørtrue
administrerte rentertrue
AFP - offentlig sektortrue
AFP - privat sektortrue
agenttrue
agentkostnadertrue
agentproblemtrue
agentteoritrue
agenturordningtrue
aggregert produktfunksjontrue
aggregerte datatrue
aggressiv konkurrenttrue
aggressiv prispolitikktrue
agiotrue
ajourføringtrue
akademisk forskningtrue
akademisk institusjontrue
akademisk litteraturtrue
akkommodasjonstilnærmingtrue
… flere resultater