aktivaklasse

Fra Termportalen
NHH:Aktivaklasse
Hopp til navigering Hopp til søk

Tilbake til samlingen

INFORMASJON
merknad Denne termen stammer fra termbasen KBN-basen
publisere Ja

BOKMÅL
ekvivalens udef
Definisjon
definisjon ulike typer verdipapirer, som for eksempel aksjer og obligasjoner
referanse Norges Bank
Anbefalt term
term aktivaklasse
referanse KBN:Norgbfsu07
kommentar KBN:Norgbfsu07
Kontekst
kontekst av Anbefalt term
kontekst Strategisk aktivaallokering kan defineres som den langsiktige fordeling av kapital i fondene mellom de enkelte aktivaklasser: innenlandske og utenlandske aksjer, innenlandske og utenlandske obligasjoner, kontanter, fast eiendom og alternative investeringer (som for eksempel ikke-børsnoterte aksjer).
ENGELSK
ekvivalens udef
Anbefalt term
term asset class
referanse KBN:Norgbfsu07
kommentar KBN:Norgbfsu07
Kontekst
kontekst av Anbefalt term
kontekst Strategic asset allocation can be defined as the long-term distribution of capital in a fund over different asset classes: domestic and foreign equities, domestic and foreign bonds, cash, real estate and alternative investments (eg private equities).