NHHs termbase for økonomisk-administrative fag

Fra Termportalen
NHH:NHH
Hopp til navigering Hopp til søk
navn NHHs termbase for økonomisk-administrative fag (nb)
beskrivelse bokmål Termer og begreper i økonomisk-administrative fag samlet inn og redigert ved Norges Handelshøyskole. Inneholder bl.a. data fra prosjektene Fagspråk på 1-2-3, English for business og KB-N. (nb)
beskrivelse nynorsk (nn)
beskrivelse engelsk (en)
identifikator NHH
Lisens
Språk nb, nn, en
Opprinnelig språk
Ja Skille mellom generisk og partitiv begrepsrelasjoner
Ja Skille mellom ulike forkortelsestyper
 OrganisasjonsnavnOrganisasjonsnummer
NHHs termbase for økonomisk-administrative fag#orgNorges handelshøyskole974789523
 telefon
NHHs termbase for økonomisk-administrative fag#contact
 skosp:domenedct:subjectskosp:publisere
"jeg også"-markedsføringtrue
"nedenfra-og-opp"-metodentrue
"ovenfra-og-ned"-metodentrue
"segmentdreiebok"true
"strategisk verdi-kunde"true
«high reliability»-teoriOrganisasjonsteoritrue
A-aksjetrue
A-låntrue
abandoneringtrue
abonnementsinntektertrue
abonnementsperiodetrue
absolutt avkastningtrue
absolutt beløptrue
absolutt kjøpekraftsparitetInvestering og finanstrue
absolutt markedsrisikotrue
absolutt produktfiaskotrue
absolutt prosenttalltrue
absolutt risikotrue
absolutt sikkerhettrue
absolutt volatilitettrue
ad hoc-arbeidsgruppeOrganisasjonsteoritrue
adaptiv funksjonOrganisasjonsteoritrue
adaptiv kulturOrganisasjonsteoritrue
adferdsdatatrue
administrasjonskostnadertrue
administrasjonspersonelltrue
administrasjonsreserveForsikringtrue
administrativ oppgavetrue
administrativt arbeidtrue
administrativt formåltrue
administrerende direktørOrganisasjonsteoritrue
administrerte rentertrue
AFP - offentlig sektorForsikringtrue
AFP - privat sektorForsikringtrue
agentOrganisasjonsteoritrue
agentkostnaderStyring av større foretaktrue
agentproblemOrganisasjonsteoritrue
agentteoriOrganisasjonsteoritrue
agenturordningtrue
aggregert produktfunksjontrue
aggregerte datatrue
aggressiv konkurrenttrue
aggressiv prispolitikktrue
agiotrue
ajourføringtrue
akademisk forskningtrue
akademisk institusjontrue
akademisk litteraturtrue
akkommodasjonstilnærmingOrganisasjonsteoritrue
akkordtrue
… flere resultater