NOJU

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
NOJU:NOJU / (Omdirigert fra NOJU)
Hopp til navigering Hopp til søk
navn NOJU (nb)
beskrivelse bokmål NO-JU termbase er en språkressurs som inneholder juridiske termer på bokmål og tysk fra det norske og tyske rettssystemet.

Termene baserer seg på en punktuell ekserpering fra lærebøker i juss (deriblant klassikere ansett som gullstandard), artikler i juridiske tidsskrifter og kvalitetssikrete internettkilder. I termbasen NOJU inngår oppdatert versjon av Simonnæs (1994) Norsk-tysk juridisk ordbok. Bergen: Fagbokforlaget. Der rettsutviklingen har ført til at gamle termer er erstattet med nye, angis dette. Domeneinndelingen bygger på en grov klassifikasjon. For finjustering av klassifikasjonen brukes kodete kildehenvisninger under definisjons- og/eller kontekstfeltet. Kildehenvisningene er ført opp enten som tall i hakeparentes, som viser til litteraturlisten til databasens kilder, og/eller som lenker som er kommet til senere under arbeidet https://nhhit-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ingrid_simonnaes_nhh_no/EU205PRUr8ZDsIxUbm7Y-EUBj68g2GsITrF8kTmncfzShQ?e=veqGCO. Søkefunksjonen i termbasen er semasiologisk, altså uttrykksorientert. Kollokasjoner, f.eks. ‘fremsette påstand’, ‘begjære konkurs’, er registrert i feltet «Anbefalt term». Feltet for «Frarådet term» er brukt til termer som er foreldet. Dette gjelder for tilfeller der begrepet er gått ut av bruk grunnet rettsutvikling eller der begrepet nå betegnes med annen, mer moderne term. Feltet for «Tillatt term» inneholder synonymer eller varianter for ett og samme begrep. De foreslåtte ekvivalensløsninger er basert på kontekst og tekst¬sjanger for vedkommende begrep og kan dermed danne et bedre utgangspunkt for oversetteren som bruker databasen. Dersom du har kommentarer eller forslag til nye termer eller delområder vi bør ta fatt i, kan du kontakte oss på termbase@noju.no. (nb)

beskrivelse nynorsk (nn)
beskrivelse engelsk The NOJU TERMBASE is a bilingual termbase covering a wide range of legal concepts from the Norwegian legal system and their counterparts in the German legal system. The freely available and updated terminology facilitates translation between Norwegian and German in legal domains by providing definitions, relevant context, synonyms and near-synonyms. (en)
identifikator NOJU
Lisens
Språk nb, de
Opprinnelig språk nb
Ja Skille mellom generisk og partitiv begrepsrelasjoner
Ja Skille mellom ulike forkortelsestyper
 OrganisasjonsnavnOrganisasjonsnummer
NOJU#orgNHH964338531
 telefon
NOJU#contact
 skosp:domenedct:subjectskosp:publisere
*NachlasspflegschaftPrivat rett genereltfalse
a viso vekselPrivat rett handelsretttrue
A-aksjePrivat rett handelsretttrue
A-aksjePrivat rett handelsretttrue
abandoneringJUStrue
abort, selvbestemtOffentlig rett generelttrue
abrogasjonOffentlig rett generelttrue
absolutt ugyldigPrivat rett generelttrue
abstrakt faredeliktOffentlig rett strafferetttrue
ad rettens veiOffentlig rett prosessretttrue
adekvansPrivat rett generelttrue
adekvansPrivat rett generelttrue
adhesjonsprosessJUStrue
adhesjonsprosessOffentlig rett prosessretttrue
administrasjonOffentlig rett generelttrue
adopsjonPrivat rett generelttrue
adopsjonPrivat rett generelttrue
adopsjonsbevillingOffentlig rett generelttrue
adopsjonsforholdPrivat rett generelttrue
adopsjonsformidlingOffentlig rett generelttrue
adopsjonslovenOffentlig rett generelttrue
adoptantPrivat rett generelttrue
adopterePrivat rett generelttrue
adoptivbarnPrivat rett generelttrue
adoptivfarPrivat rett generelttrue
adoptivforeldrePrivat rett generelttrue
adoptivmorPrivat rett generelttrue
advarselArbeidsretttrue
advarsel og formaningOffentlig rett strafferetttrue
adviserePrivat rett handelsretttrue
adviserende bankPrivat rett handelsretttrue
advokatOffentlig rett generelttrue
advokatJUStrue
advokatbevillingOffentlig rett generelttrue
advokatfirmaJUStrue
advokatfullmektigOffentlig rett prosessretttrue
advokatkontorJUStrue
advokatkontorJUStrue
advokatvirksomhetJUStrue
agent provocateurOffentlig rett strafferetttrue
agenturavtalePrivat rett generelttrue
agenturforretningPrivat rett handelsretttrue
agioPrivat rett handelsretttrue
agioBankretttrue
akkordåpningPrivat rett handelsretttrue
akseptPrivat rett handelsretttrue
akseptPrivat rett generelttrue
akseptantPrivat rett generelttrue
aksepterePrivat rett generelttrue
akseptfristPrivat rett generelttrue
… flere resultater