fullstendig anke

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
NOJU:Anke, fullstendig
Hopp til navigering Hopp til søk

Tilbake til samlingen

INFORMASJON
domene Offentlig rett prosessrett
merknad I straffesaker het det her frem til to-instans-reformen fornyet behandling (jf. strpl. § 369)
publisere Ja

BOKMÅL
Definisjon
definisjon ordinært rettsmiddel om realiteten av det krav eller rettsforhold som er tvistegjenstand eller straffesakens ramme hvorved dommer, kjennelser og beslutninger bringes inn for en høyere domstol etter at saken er avgjort i en lavere rett
referanse tekst I.S.
Anbefalt term
term fullstendig anke
Tillat term
term bevisanke
Kontekst
kontekst av Anbefalt term
kontekst Lagmannsretten er ankeinstans for avgjørelser av tingrettene og domstoler som settes med enedommer eller bare har én fagdommer. Hvis den tiltaltes anke gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, må dette presiseres i anken. Dette innebærer at det i en ny rettssak skal tas stiling til om tiltalte har gjort det som han er tiltalt for eller ikke.
referanse tvl § 29-1 [47]
TYSK
ekvivalens full
merknad (intern)

Oberbegriff: Rechtsmittel

Nebengeordneter Begriff: Revision
Definisjon
definisjon Rechtsmittel zur Nachprüfung des gesamten Verhandlungsstoffes in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht
referanse tekst I.S.
Anbefalt term
term Berufung
Kontekst
kontekst av Anbefalt term
kontekst Als Rechtsmittel gegen erstinstanzliche Urteile ist die Berufung vorgesehen.