anke [til Høyesterett]

Fra Termportalen
NOJU:Anke til Høyesterett OFFPRO (1)
Hopp til navigering Hopp til søk

Tilbake til samlingen

INFORMASJON
domene Offentlig rett prosessrett
merknad Høyesterett ikke tar ikke stilling til skyldspørsmålet i straffesaker. Merk også at samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende sak, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken prøvd i Høyesterett. (strpl § 323)
publisere Ja

BOKMÅL
Anbefalt term
term anke [til Høyesterett]
Kontekst
kontekst av Anbefalt term
kontekst Lagmannsrettens dom kan påankes til Høyesterett og kan bare gjelde saksbehandlingen, lovanvendelsen, straffutmålingen samt eventuell inndragning.
referanse [52]
TYSK
ekvivalens full
Anbefalt term
term in die Revision gehen