begrenset ankebehandling

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
NOJU:Ankebehandling, begrenset
Hopp til navigering Hopp til søk

Tilbake til samlingen

INFORMASJON
domene Offentlig rett prosessrett
publisere Ja

BOKMÅL
Definisjon
definisjon anke over kun lovanvendelsen, saksbehandlingen eller straffutmålingen fra tingrettens behandling
referanse tekst [47]
Anbefalt term
term begrenset ankebehandling
merknad motsatt: fullstendig anke, dvs. anke som gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet
Tillat term
term begrenset anke til lagmannsretten
Kontekst
kontekst av Anbefalt term
kontekst Dersom tiltalte eller påtalemyndigheten er misfornøyd med andre sider av tingrettens dom, dvs. lovanvendelsen, saksbehandlingen eller straffutmålingen, vil en ny behandling av saken i lagmannsretten være begrenset til den del av dommen som er påanket (begrenset anke) Under begrenset ankebehandling ankes det over straffeutmålingen, lovanvendelsen eller saksbehandlingen.
referanse
[47]
TYSK
ekvivalens delvis
Anbefalt term
term beschränkte Berufung
merknad Übersetzungsvorschlag