ankeerklæring - inngi ankeerklæring

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
NOJU:Ankeerklæring - inngi ankeerklæring
Hopp til navigering Hopp til søk

Tilbake til samlingen

INFORMASJON
domene Offentlig rett prosessrett
merknad En ankeerklæring fremsettes gjennom prosessskrift.
publisere Ja

BOKMÅL
Anbefalt term
term ankeerklæring - inngi ankeerklæring
Kontekst
kontekst av Anbefalt term
kontekst Anke uttas ved ankeerklæring og inngis skriftlig eller muntlig etter reglene i tvl. § 12-1 annet ledd. En muntlig ankeerklæring som ikke er fremsatt ved domsavsigelsen, skal på stedet settes opp skriftlig, dateres og undertegnes av den ankende og mottakeren.
referanse tvl § 29-9; strpl § 312
TYSK
ekvivalens full
Anbefalt term
term Berufungsschrift einreichen
Kontekst
kontekst av Anbefalt term
kontekst Die Berufung wird durch Einreichung der Berufungsschrift bei dem Berufungsgericht eingelegt.
referanse § 518 ZPO