ankegjenstandens verdi

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
NOJU:Ankegjenstandens verdi
Hopp til navigering Hopp til søk

Tilbake til samlingen

INFORMASJON
domene Offentlig rett prosessrett
publisere Ja

BOKMÅL
Definisjon
definisjon minste lovfestede verdi av ankegjenstanden i anke over dom i en sak om formuesverdier
referanse tekst tvl § 29-13
Anbefalt term
term ankegjenstandens verdi
Tillat term
term ankesum
Kontekst
kontekst av Anbefalt term
kontekst En anke over dom som ellers hører under lagmannsrett, kan med tillatelse bringes direkte inn for Høyesterett. Tillatelse til direkte anke kan ikke gis for anke over dom i småkravprosess eller dom etter forenklet domsbehandling.Tillatelse til direkte anke må som regel gis for hele saken.Avgjørelse om tillatelse etter første eller annet ledd eller omgjøring etter fjerde ledd treffes av Høyesteretts ankeutvalg.
referanse tvl § 30-2
TYSK
ekvivalens full
Anbefalt term
term Revisionssumme
Kontekst
kontekst av Anbefalt term
kontekst Die Höhe der Revisionssumme als Voraussetzung zur Zulassung der Revision ist gesetzlich geregelt.
referanse § 546 ZPO