ankegrunn

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
NOJU:Ankegrunn
Hopp til navigering Hopp til søk

Tilbake til samlingen

INFORMASJON
domene Offentlig rett prosessrett
publisere Ja

BOKMÅL
Anbefalt term
term ankegrunn
Kontekst
kontekst av Anbefalt term
kontekst Prosessledende avgjørelser kan ikke brukes som ankegrunn når de etter sin art eller etter særskilt lovregel er uangripelige; Når ankedomstolen ikke skal prøve bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, er den bundet av de ankegrunner som er angitt i anken, jf § 314 første ledd.
referanse strpl § 315; strpl § 342
TYSK
ekvivalens full
Definisjon
definisjon Fehler in der Anwendung des materiellen oder des prozessualen Rechts auf dessen Vorliegen sich das von einer Partei eingelegte Rechtsmittel der Revision stützt
Anbefalt term
term Revisionsgrund
Kontekst
kontekst av Anbefalt term
kontekst § 338 StPO enthält in acht Punkten verschiedene sog. absolute Revisionsgründe. Die Revisionsbegründung muss u.a.die sog. Revisionsanträge und die Angabe der Revisionsgründe, und zwar die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm, sowie andere gesetzlich geregelte Gründe enthalten.
referanse § 547 ZPO; § 338 StPO