ankesum

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
NOJU:Ankesum
Hopp til navigering Hopp til søk

Tilbake til samlingen

INFORMASJON
Domene Offentlig rett prosessrett
Publisere Ja

BOKMÅL
Definisjon
Definisjon minsteverdi en sivil sak må gjelde for å kunne innankes for en høyere domstol verdigrensen ved anke over dom i saker om formuesverdier
Referanse (fritekst) [47]: [25]
Anbefalt term
Term ankesum
Tillatt term
Term ankegjenstandens verdi
Kontekst
Kontekst til Anbefalt term
Kontekst Anke over dom i en sak om formuesverdier kan ikke fremmes uten lagmannsrettens samtykke hvis ankegjenstandens verdi er mindre enn kr 125 000 [såkalt ankesum]
Referanse (fritekst) tvl § 29-13
TYSK
Ekvivalens full
Definisjon
Definisjon Voraussetzung für die Statthaftigkeit der Berufung
Referanse (fritekst) § 511 ZPO
Anbefalt term
Term Berufungssumme
Kontekst
Kontekst til Anbefalt term
Kontekst Die Berufung ist nur zulässig, wenn (1) der Wert des Beschwerdegegenstandes 600 Euro übersteigt oder (2) das Gericht des ersten Rechtszuges die Berufung im Urteil zugelassen hat.
Referanse (fritekst) § 511 ZPO