Termer fra Rådet for teknisk terminologi

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
Hopp til navigering Hopp til søk
Navn bokmål Termer fra Rådet for teknisk terminologi (nb)
Navn nynorsk (nn)
Navn engelsk (en)
Beskrivelse bokmål Termbasen fra Rådet for teknisk terminologi (RTT) inneholder termer fra en rekke ulike ordbøker innen tekniske fag.

Rådet for teknisk terminologi (RTT) ble opprettet i 1938 og hadde som formål å arbeide for en enhetlig norsk terminologi innen tekniske fagområder. Mellom 1956 og 1985 ble det gitt ut 45 ulike ordbøker i samarbeid med Språkrådet og ulike bedrifter og organisasjoner, for eksempel RTT64 Ordbok for elektronikk, RTT62 Ordbok for fiberoptikk og RTT57 ordbok for kart og oppmåling.  

RTT ble nedlagt i 2001 og ordbøkene eies i dag av Vigmostad & Bjørke AS.

Les mer om historien til RTT i <a class="underline" href="https://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Publikasjoner/Spraaknytt/Arkivet/2006/Spraaknytt_2_2006/Terminologiarbeid/" target="_blank" ref="noreferrer noopener">Språknytt<a/>.

Denne termbasen må regnes som en historisk ressurs og blir ikke lenger oppdatert, men har likevel verdi. (nb)

Beskrivelse nynorsk Termbasen frå Rådet for teknisk terminologi (RTT) inneheld termar frå ei rekke ulike ordbøker innan tekniske fag.

Rådet for teknisk terminologi (RTT) blei oppretta i 1938 og hadde som føremål å arbeide for ein einskapleg norsk terminologi innan tekniske fagområde. Mellom 1956 og 1985 blei det gitt ut 45 ulike ordbøker i samarbeid med Språkrådet og ulike bedrifter og organisasjonar, til dømes RTT64 Ordbok for elektronikk, RTT62 Ordbok for fiberoptikk og RTT57 ordbok for kart og oppmåling.  

RTT blei lagt ned i 2001 og i dag er det Vigmostad & Bjørke AS som eig alle ordbøkene.

Les meir om historia til RTT i <a class="underline" href="https://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Publikasjoner/Spraaknytt/Arkivet/2006/Spraaknytt_2_2006/Terminologiarbeid/" target="_blank" ref="noreferrer noopener">Språknytt<a/>.

Denne termbasen må reknast som ein historisk ressurs og blir ikkje lenger oppdatert, men har likevel verdi. (nn)

Beskrivelse engelsk The termbase from Rådet for teknisk terminologi (RTT) contains terms from a variety of technical dictionaries.

Rådet for teknisk terminologi (RTT) was founded in 1938 with the aim of creating a uniform Norwegian terminology within technical fields. Between 1956 and 1985 45 different dictionaries was published in cooperation with the Language Council of Norway and various companies and organizations, for instance RTT64 Ordbok for elektronikk, RTT62 Ordbok for fiberoptikk og RTT57 ordbok for kart og oppmåling.  

RTT was closed down in 2001 and the dictionaries are now owned by Vigmostad & Bjørke AS.

Read more about the history of RTT in <a class="underline" href="https://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Publikasjoner/Spraaknytt/Arkivet/2006/Spraaknytt_2_2006/Terminologiarbeid/" target="_blank" ref="noreferrer noopener">Språknytt<a/>.

This termbase is a historical resource and is not being updated, but is still useful. (en)

Identifikator RTT
Lisens
Språk nb, nn, en, da, de, fi, fr, it, ru, sv
Utgangsspråk
Ja Skille mellom generisk og partitiv begrepsrelasjoner
Ja Skille mellom ulike forkortelsestyper
 OrganisasjonsnavnOrganisasjonsnummer
Termer fra Rådet for teknisk terminologi#orgVigmostad & Bjørke AS964234973
 TelefonE-post
Termer fra Rådet for teknisk terminologi#contacttermportalen@uib.no
 DomeneBruksområdePublisere
-fastNaturvitenskap og teknologitrue
-tettNaturvitenskap og teknologitrue
(abonnent)linjekategoriNaturvitenskap og teknologitrue
(abonnent)linjeutstyrNaturvitenskap og teknologitrue
(abonnent)nummeridentifikasjonNaturvitenskap og teknologitrue
(abonnent)tellerkontrollapparatNaturvitenskap og teknologitrue
(aerodynamisk) motstandNaturvitenskap og teknologitrue
(amplitude)begrenserNaturvitenskap og teknologitrue
(amplitude)begrensningNaturvitenskap og teknologitrue
(arbeids)lastNaturvitenskap og teknologitrue
(automatisk) hus(telefon)sentralNaturvitenskap og teknologitrue
(brennstoff)mengdemålerNaturvitenskap og teknologitrue
(driv)kraftNaturvitenskap og teknologitrue
(dynamikk)ekspansjonNaturvitenskap og teknologitrue
(dynamikk)kompresjonNaturvitenskap og teknologitrue
(dynamisk) beleggingNaturvitenskap og teknologitrue
(eksponerings)doseNaturvitenskap og teknologitrue
(elektrisk) kondensatorNaturvitenskap og teknologitrue
(elektrisk) ledningNaturvitenskap og teknologitrue
(elektrisk) linjeNaturvitenskap og teknologitrue
(elektronisk) goniometerNaturvitenskap og teknologitrue
(elektronisk) maskeringNaturvitenskap og teknologitrue
(etter)følgendeNaturvitenskap og teknologitrue
(flis)etterfyllingNaturvitenskap og teknologitrue
(fly)klarererNaturvitenskap og teknologitrue
(fly)strekningNaturvitenskap og teknologitrue
(for) inngåendeNaturvitenskap og teknologitrue
(for)bruk av elektrisk energiNaturvitenskap og teknologitrue
(frukt)kjerneNaturvitenskap og teknologitrue
(geografisk) lengdeNaturvitenskap og teknologitrue
(godkjenning)trykkprøvingNaturvitenskap og teknologitrue
(godkjennings)deformasjonsprøvingNaturvitenskap og teknologitrue
(godkjennings)prøvingNaturvitenskap og teknologitrue
(grat)Naturvitenskap og teknologitrue
(hjul)dekkNaturvitenskap og teknologitrue
(hjul)dekkNaturvitenskap og teknologitrue
(hjul)sporNaturvitenskap og teknologitrue
(kjøle)ribbeNaturvitenskap og teknologitrue
(kort) ledningNaturvitenskap og teknologitrue
(lett) antenneligNaturvitenskap og teknologitrue
(limet) pappNaturvitenskap og teknologitrue
(livs)viktigNaturvitenskap og teknologitrue
(lomme)lyktNaturvitenskap og teknologitrue
(lys)brytningNaturvitenskap og teknologitrue
(lys)brytningNaturvitenskap og teknologitrue
(lys)demperNaturvitenskap og teknologitrue
(maksimum) innkoblingsstrømNaturvitenskap og teknologitrue
(maling)fjernerNaturvitenskap og teknologitrue
(manuell) hus(telefon)sentralNaturvitenskap og teknologitrue
(mekanisk) kontaktorNaturvitenskap og teknologitrue
… flere resultater