(eksponerings)dose

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
RTT:Exponeringsdos
Hopp til navigering Hopp til søk

Tilbake til samlingen

INFORMASJON
domene NaturvitenskapTeknologi
publisere Ja

BOKMÅL
ekvivalens full
ekvivalensmerknad Eksponeringsdose uttrykkes oftest som produkt av konsentrasjon eller styrke og tid.、RTT 49 Ordbok for arbeidervern
Definisjon
definisjon Mengden av det som noe eller noen utsettes for ved eksponering.
Anbefalt term
term (eksponerings)dose

ENGELSK
ekvivalens full
ekvivalensmerknad RTT 49 Ordbok for arbeidervern
Anbefalt term
term exposure
DANSK
ekvivalens full
ekvivalensmerknad RTT 49 Ordbok for arbeidervern
Definisjon
definisjon Mængden af det som noget eller nogen udsættes for ved eksponering. Eksponeringsdosis udtrykkes oftest som produkt af koncentration eller styrke og tid.
Anbefalt term
term (eksponerings)dosis
TYSK
ekvivalens full
ekvivalensmerknad RTT 49 Ordbok for arbeidervern
Anbefalt term
term Exposition
FINSK
ekvivalens full
ekvivalensmerknad Altistusannos ilmaistaan useimmiten pitoisuuden tai voimakkuuden ja ajan tulona.、RTT 49 Ordbok for arbeidervern
Definisjon
definisjon Sen tekijän määrä, jolle joku altistuu.
Anbefalt term
term altistusannos
FRANSK
ekvivalens full
ekvivalensmerknad RTT 49 Ordbok for arbeidervern
Anbefalt term
term exposition

SVENSK
ekvivalens full
ekvivalensmerknad Exponeringsdos utrycks oftast som produkt av koncentration eller styrka och tid.、RTT 49 Ordbok for arbeidervern
Definisjon
definisjon Mängd av det som något eller någon utsätts för vid exponering.
Anbefalt term
term exponeringsdos