generell

Fra Termportalen
SDIR:Generell
Hopp til navigering Hopp til søk

Tilbake til samlingen

INFORMASJON
bruksområde Sjøfart、 Maritim sikkerhet og sikring
publisere Ja

BOKMÅL
Definisjon
definisjon (om nødalarm) lydsignal med sju korte støt og ett langt støt med fartøyets lydanlegg
referanse tekst KI etter SDIR
Anbefalt term
term generell
NYNORSK
ekvivalens full
Definisjon
definisjon nødalarm lydsignal med sju korte støytar og éin lang støyt med lydsystemet på fartøyet
Anbefalt term
term generell
ENGELSK
ekvivalens full
Definisjon
definisjon (of emergency alarm) sound signal of seven short blasts and one long blast given with the vessel´s sound system
referanse tekst KI etter SDIR
Anbefalt term
term general emergency alarm