masseforekomst av sykdom

Fra Termportalen
SDIR:Masseforekomst av sykdom
Hopp til navigering Hopp til søk

Tilbake til samlingen

INFORMASJON
bruksområde Sjøfart、 Maritim sikkerhet og sikring
publisere Ja

BOKMÅL
Definisjon
definisjon sykdom, helst av smittsom art, som rammer mer enn to personer om bord samtidig
referanse tekst SDIR
Anbefalt term
term masseforekomst av sykdom
NYNORSK
ekvivalens full
Definisjon
definisjon sjukdom, helst smittsam, som meir enn to personar om bord får samtidig
Anbefalt term
term masseførekomst av sjukdom
ENGELSK
ekvivalens full
Definisjon
definisjon illness preferably of an infectious nature seizing more than two persons on board at the same time
referanse tekst SDIR
Anbefalt term
term mass disease