navneopprop

Fra Termportalen
SDIR:Navneopprop
Hopp til navigering Hopp til søk

Tilbake til samlingen

INFORMASJON
bruksområde Sjøfart、 Maritim sikkerhet og sikring
publisere Ja

BOKMÅL
Definisjon
definisjon kontroll av hvem av passasjerene og besetningsmedlemmene som er til stede f.eks. på mønstringsstasjoner, ved å lese navnene høyt fra en liste
referanse tekst SDIR
Anbefalt term
term navneopprop
NYNORSK
ekvivalens full
Definisjon
definisjon kontroll av kven av passasjerane og besetningsmedlemmene som er til stades, til dømes på mønstringsstasjonar, ved å lese namna høgt frå ei liste
Anbefalt term
term namneopprop
ENGELSK
ekvivalens full
Definisjon
definisjon the act of checking who of the passengers and crew members are present, e.g. at assembly stations, by reading aloud a list of their names
referanse tekst SDIR
Anbefalt term
term roll call