segregering

Fra Termportalen
SDIR:Segregering (av gods)
Hopp til navigering Hopp til søk

Tilbake til samlingen

INFORMASJON
bruksområde Sjøfart、 Maritim sikkerhet og sikring
publisere Ja

BOKMÅL
Definisjon
definisjon atskillelse av gods som av forskjellige grunner ikke må stues sammen
referanse tekst SDIR
Anbefalt term
term segregering
NYNORSK
ekvivalens full
Definisjon
definisjon skiljing av gods som av ulike grunnar ikkje må stuvast saman
Anbefalt term
term segregering
ENGELSK
ekvivalens full
Definisjon
definisjon separation of goods which for various reasons must not be stowed together
referanse tekst SDIR
Anbefalt term
term segregation