sikker fart

Fra Termportalen
SDIR:Sikker fart
Hopp til navigering Hopp til søk

Tilbake til samlingen

INFORMASJON
bruksområde Sjøfart、 Maritim sikkerhet og sikring
publisere Ja

BOKMÅL
Definisjon
definisjon den fart som gir et fartøy mest mulig tid til å treffe effektive tiltak for å hindre kollisjon og stoppe innenfor en hensiktsmessig distanse
referanse tekst SDIR
Anbefalt term
term sikker fart
NYNORSK
ekvivalens full
Definisjon
definisjon fart som gir eit fartøy mest mogeleg tid til å setje i verk effektive tiltak for å hindre kollisjon og stanse innanfor ein formålstenleg distanse
Anbefalt term
term sikker fart
ENGELSK
ekvivalens full
Definisjon
definisjon that speed of a vessel allowing the maximum possible time for effective action to be taken to avoid a collision and to be stopped within an appropriate distance
referanse tekst SDIR
Anbefalt term
term safe speed