Semantikk

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
SEMANTIKK:SEMANTIKK / (Omdirigert fra Semantikk)
Hopp til navigering Hopp til søk
navn bokmål Semantikk (nb)
navn nynorsk Semantikk (nn)
navn engelsk Semantikk (en)
beskrivelse bokmål Termbasen for semantikk er en språkressurs for semantikkfeltet innafor lingvistikken, som inneholder termer og definisjoner på bokmål, nynorsk og engelsk. Basen er utarbeida i sammenheng med undervisning på universitetsnivå, og termene er henta fra boka Meaning in language. An introduction to semantics and pragmatics, av Alan Cruse (Oxford University Press, 3. utgave, 2011).

Termgruppa for semantikk ved Universitetet i Bergen står bak denne termbasen. Gruppa består av Torodd Kinn, professor i nordisk språkvitenskap ved UiB, og Vetle Mikkelsen, terminolog ved Termportalen. (nb)

beskrivelse nynorsk Termbasen for semantikk er ein språkressurs for semantikkfeltet innanfor lingvistikken, som inneheld termar og definisjonar på bokmål, nynorsk og engelsk. Basen er utarbeidd i samanheng med undervisning på universitetsnivå, og termane er henta frå boka Meaning in language. An introduction to semantics and pragmatics, av Alan Cruse (Oxford University Press, 3. utgåve, 2011).

Termgruppa for semantikk ved Universitetet i Bergen står bak denne termbasen. Gruppa består av Torodd Kinn, professor i nordisk språkvitenskap ved UiB, og Vetle Mikkelsen, terminolog ved Termportalen. (nn)

beskrivelse engelsk The termbase for semantics is a language resource focusing on the semantics domain of linguistics. It contains terms and definitions in Norwegian Bokmål, Norwegian Nynorsk and English. The termbase has been developed in connection with teaching at university level, and the terms found here have been excerpted from the book Meaning in language. An introduction to semantics and pragmatics, by Alan Cruse (Oxford University Press, third edition, 2011).

The term group for semantics at the University of Bergen is behind this termbase. The group consists of Torodd Kinn, professor of Scandinavian linguistics at the University of Bergen, and Vetle Mikkelsen, terminologist at Termportalen. (en)

identifikator SEMANTIKK
Lisens No Rights Reserved (CC0)
Språk nb, nn, en
Utgangsspråk en
Ja Skille mellom generisk og partitiv begrepsrelasjoner
Ja Skille mellom ulike forkortelsestyper
 OrganisasjonsnavnOrganisasjonsnummer
Semantikk#org
 telefon
Semantikk#contact
 skosp:domenedct:subjectskosp:publisere
abnormalitetSemantikkfalse
agentiv rolleSemantikktrue
analytisk setningSemantikktrue
antonymSemantikkfalse
arbitrært tegnSemantikktrue
autohyponymiSemantikktrue
automeronymiSemantikktrue
autotaksonymiSemantikkfalse
baseSemantikkfalse
basisnivåkategoriSemantikktrue
begrepSemantikktrue
begrepshullSemantikkfalse
begynnerSemantikkfalse
betydningSemantikktrue
betydningsrelasjonSemantikkfalse
billedlig språkSemantikktrue
billedlig uttrykkSemantikktrue
bokstavelig betydningSemantikkfalse
delSemantikkfalse
denotasjonSemantikktrue
deskriptiv betydningSemantikkfalse
diagnostisitetSemantikkfalse
differensieringsrelasjonSemantikkfalse
direksjonell motsetningSemantikkfalse
diskrimineringSemantikkfalse
diskursinteraksjonSemantikkfalse
distribusjonell markerthetSemantikkfalse
dobbel artikulasjonSemantikktrue
dominansrelasjonSemantikkfalse
dynamisk vinklingSemantikkfalse
ekspletivSemantikkfalse
ekspressiv betydningSemantikkfalse
ekspressiv forsterkerSemantikkfalse
ekstensjonSemantikktrue
ekvipollent antonymSemantikkfalse
evaluativ betydningSemantikkfalse
evaluativ polaritetSemantikkfalse
familielikhetSemantikktrue
faseSemantikkfalse
feltSemantikkfalse
figur-grunn-effektSemantikkfalse
forekomstSemantikkfalse
forgreiningshierarkiSemantikkfalse
formell rolleSemantikktrue
framkalla betydningSemantikkfalse
fritt valg-prinsippetSemantikkfalse
fullstendig synonymiSemantikkfalse
grammatikalitetSemantikkfalse
grammatisk semantikkSemantikktrue
holonymSemantikktrue
… flere resultater