Alle offentlige logger

Hopp til navigering Hopp til søk

Kombinert visning av alle loggene på Termportalen. Du kan minske antallet resultater ved å velge loggtype, brukernavn eller den siden som er påvirket (husk å skille mellom store og små bokstaver).

Logger
(nyeste | eldste) Vis (50 nyere | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 23. sep. 2022 kl. 13:51 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Formuesordning mellom ektefeller (innholdet var «{{Begrep |domene=Privat rett generelt |identifikator=ab8ce6e1-4180-42c5-b718-d1ccd12a91a8 |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=formuesordning mellom ektefeller}} |ekvivalens=full}} {{Termseksjon de |anbefalt term={{anbefalt term de |term=eheliches Güterrecht}} |kontekster={{kontekst de |kontekst=Das ehelic…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 23. sep. 2022 kl. 13:51 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Formuesordning mellom ektefeller ifølge avtale (innholdet var «{{Begrep |domene=Privat rett generelt |kommentar=motsatt: lovfestet formuesordning Gegenteil: gesetzlicher Güterstand ( Zugewinngemeinschaft); Oberbegriff: Güterstand; untergeordnete Begriffe: Gütergemeinschaft und Gütertrennung |identifikator=3e584a6b-874a-4f5f-a904-e6f17d1c4ffe |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 23. sep. 2022 kl. 13:39 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Formuesordning (Innholdet var: «{{Begrep |domene=Privat rett generelt |kommentar=Loven om registrert partnerskap ble opphevet i 2009 |publisere=Ja |medlem=NOJU |identifikator=601abfee-8e49-4a2a-a2ce-f73e0d38202f }} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |ekvivalens=full |definisjoner={{definisjon nb |definisjon=formuesordning i registrert partnerskap }} |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=formuesordning |forkortelsep=Nei }} }} {{Termseksjon de |ekvivalens=full |definisjoner={{definisjon de |definisjon=Güterst…»)
 • 23. sep. 2022 kl. 12:49 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Formbundethet (innholdet var «{{Begrep |domene=Privat rett generelt |kommentar=motsatt: formfrihet Gegenteil: Formfreiheit |identifikator=1c05710a-d54a-48bf-ada3-e1f4622b73a4 |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=formbundethet}} |ekvivalens=full}} {{Termseksjon de |anbefalt term={{anbefalt term de |term=Formbedürftigkeit}} |ekvivalens=f…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 23. sep. 2022 kl. 12:14 Kai-I diskusjon bidrag slettet siden MRT2:Spleis (Innholdet var: «{{Begrep |publisere=Ja |bruksområde=sjøfart、fartøy、fartøysutstyr |medlem=MRT2 |tidligere id=216741 |identifikator=32bf76d4-8f1b-34d9-aee3-5258d4661777 }} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |definisjoner={{definisjon nb |definisjon=sammenføyning av to tau eller vaiere som flettes inn i hverandre }} |ekvivalens=full |tidligere id=464766 |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=spleis |tidligere id=467810 }} }} {{Termseksjon en |ekvivalens=full |tidligere id=464768 |anbefal…»)
 • 23. sep. 2022 kl. 12:08 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Forlik - inngå forlik (1) (innholdet var «{{Begrep |domene=JUS |identifikator=43cac4e7-e790-4dc9-8fbb-d4c95875d510 |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=forlik - inngå forlik}} |ekvivalens=full}} {{Termseksjon de |anbefalt term={{anbefalt term de |term=sich gütlich einigen}} |ekvivalens=full}}», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 23. sep. 2022 kl. 11:09 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Forklaring, falsk foreldet (innholdet var «{{Begrep |domene=Offentlig rett strafferett |kommentar=hvd; uriktig forklaring |identifikator=e9d7b20a-bd17-41d9-b55c-cee8365a7482 |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=forklaring, falsk [foreldet]}} |kontekster={{kontekst nb |kontekst=Den som utenfor retten gir falsk forklaring under avgitt forsikring i til…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 23. sep. 2022 kl. 10:57 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Forklaring - uriktig forklaring under forsikring (innholdet var «{{Begrep |domene=Offentlig rett strafferett |kommentar=hvd; uriktig forklaring under forsikring; |identifikator=a08d27a4-e5fb-42c5-ae74-2387cb250ddc |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=forklaring - uriktig forklaring under forsikring}} |kontekster={{kontekst nb |kontekst=Med bot eller fengsel inntil 2 år…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 23. sep. 2022 kl. 10:56 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Falsk forklaring under forsikring foreldet (Innholdet var: «{{Begrep |domene=Offentlig rett strafferett |publisere=Ja |medlem=NOJU |identifikator=b6e6b7fe-712a-4c08-9c00-e2a4f8891e92 }} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |ekvivalens=full |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=uriktig forklaring |forkortelsep=Nei }} |frarådet/frarådd term={{frarådet/frarådd term nb |term=falsk forklaring under forsikring |forkortelsep=Nei |kommentar=foreldet }} |kontekster={{kontekst nb |kontekst av=Anbefalt term |kontekst=Den som for eller utenfor r…»)
 • 22. sep. 2022 kl. 14:06 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Forhørsrettdom foreldet (innholdet var «{{Begrep |domene=Offentlig rett prosessrett |kommentar=hvd; tilståelsesdom |identifikator=57a537f7-4021-4eb1-a061-a12f8fa0a2a4 |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=forhørsrettdom [foreldet]}} |synonym term={{synonym term nb |term=dom i forhørsrett [foreldet]}} {{synonym term nb |term=tilståelsesdom}} |e…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 22. sep. 2022 kl. 14:01 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Forhørsrett foreldet OFFPRO (innholdet var «{{Begrep |domene=Offentlig rett prosessrett |kommentar=hvd; tingrett ifm rettslig etterforskning; oversettelsesforslag hvd; Ermittlungsrichter |identifikator=2f5fa6a5-bbbc-4d9b-bc28-8af0588c5942 |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=forhørsrett [foreldet]}} |definisjoner={{definisjon nb |definisjon=tidliger…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 22. sep. 2022 kl. 13:49 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Forhørsrett foreldet (innholdet var «{{Begrep |domene=Offentlig rett prosessrett |kommentar=hvd; tingrett; oversettelsesforslag; Fra 1. januar 2003 forsvinner funksjonsbetegnelsene skifterett, forhørsrett, namsrett og vergemålsrett. Alle sakene behandles i første instans av tingretten med funksjonsbetegnelsen tingrett. hvd; Ermittlungsrichter |identifikator=af4c29d9-14d5-49b0-a35d-37ab5875683f |publis…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 22. sep. 2022 kl. 13:38 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Undersøkelsesprinsipp (innholdet var «{{Begrep |domene=Offentlig rett prosessrett |kommentar=hvd; inkvisisjonsprinsipp ;Im Gegensatz zum Zivilprozess gilt im Strafprozess der (Amts)ermitt-lungsgrundsatz |identifikator=444952d5-2788-4ada-b4d6-03a6a208597f |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=undersøkelsesprinsipp}} |definisjoner={{definisjon nb…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 22. sep. 2022 kl. 13:32 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Undersøkelsesprinsipp OFFPRO (innholdet var «{{Begrep |domene=Offentlig rett prosessrett |kommentar=gjelder i straffesaker Gegenteil ist der Verhandlungsgrundsatz, der in Zivilverfahren gilt |identifikator=d3e4a290-68ee-448a-8065-64042519ec72 |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=undersøkelsesprinsipp}} |definisjoner={{definisjon nb |definisjon=grunns…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 22. sep. 2022 kl. 13:32 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Undersøkelsesprinsipp OFFSTR (innholdet var «{{Begrep |domene=Offentlig rett strafferett |kommentar=hvd; inkvisisjonsprinsipp |identifikator=0182f126-9f06-42e0-9cd2-15dc3224a53e |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=undersøkelsesprinsipp}} |definisjoner={{definisjon nb |definisjon=prinsipp som går ut på at dommeren og ikke partene har det nærmeste…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 22. sep. 2022 kl. 13:13 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Forføyning (innholdet var «{{Begrep |domene=JUS |identifikator=73bafafe-499a-4e7d-b5a0-f51d82ef920f |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=forføyning}} |ekvivalens=full}} {{Termseksjon de |anbefalt term={{anbefalt term de |term=Verfügung}} |ekvivalens=full}}», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 22. sep. 2022 kl. 13:09 Kai-I diskusjon bidrag opprettet siden Skretting (Ny side: {{Begrep |bruksområde=Organisatoriske enheter |status=Utkast |publisere=Nei |medlem=MRT |inndato=20220922130630 |identifikator=ef846715-ffef-4004-9295-b772dc4c5ef4 }} {{Relasjon}} {{Ter…)
 • 22. sep. 2022 kl. 12:55 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Forfølge strafferettslig (innholdet var «{{Begrep |domene=Offentlig rett strafferett |identifikator=0bc9b1c6-c837-4e92-b9f5-7478ec145211 |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=forfølge strafferettslig}} |ekvivalens=full}} {{Termseksjon de |anbefalt term={{anbefalt term de |term=ahnden}} |kontekster={{kontekst de |kontekst=Diese Straftat kann durch…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 22. sep. 2022 kl. 12:52 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Forfatningsrett OFFGEN (innholdet var «{{Begrep |domene=Offentlig rett generelt |kommentar=hvd; Verfassungsrecht |identifikator=a9f509e3-b2f4-4cda-9398-0757acb3e02e |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=forfatningsrett}} |ekvivalens=full}} {{Termseksjon de |anbefalt term={{anbefalt term de |term=Staatsrecht [i.e.S.]}} |synonym term={{synonym term…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 22. sep. 2022 kl. 12:47 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Forfatningsmessig OFFGEN (2) (innholdet var «{{Begrep |domene=Offentlig rett generelt |kommentar=motsatt: grunnlovsstridig hvd; verfassungsgemäß; Gegenteil: verfassungswidrig |identifikator=be81ef84-1902-46cd-965e-59e62adf2740 |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=forfatningsmessig}} |synonym term={{synonym term nb |term=grunnlovsmessig}} |ekvivalens…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 22. sep. 2022 kl. 12:47 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Forfatningsmessig OFFGEN (1) (innholdet var «{{Begrep |domene=Offentlig rett generelt |kommentar=hvd; grunnlovsmessig; motsatt: grunnlovsstridig hvd; verfassungsgemäß; Gegenteil: verfassungswidrig |identifikator=fdf54752-0be3-4768-82b0-c30d4d811369 |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=forfatningsmessig}} |synonym term={{synonym term nb |term=grunnlo…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 22. sep. 2022 kl. 12:47 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Forfatningsmessig OFFGEN (innholdet var «{{Begrep |domene=Offentlig rett generelt |kommentar=motsatt:grunnlovsstridig Gegenteil: verfassungswidrig |identifikator=243833bb-bd80-418f-9e84-4d18af874f56 |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=forfatningsmessig}} |ekvivalens=full}} {{Termseksjon de |anbefalt term={{anbefalt term de |term=verfassungsmäßi…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 22. sep. 2022 kl. 12:41 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Forfalskning av gangbare penger (Innholdet var: «{{Begrep |domene=Offentlig rett strafferett |publisere=Ja |medlem=NOJU |identifikator=642c5c62-8b1e-427a-9228-b849cccd70cc }} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |ekvivalens=full |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=forfalskning av gangbare penger |forkortelsep=Nei }} |synonym term={{synonym term nb |term=pengefalsk |forkortelsep=Nei }}{{synonym term nb |term=falskmyntneri |forkortelsep=Nei }} }} {{Termseksjon de |ekvivalens=full |anbefalt term={{anbefalt term de |term=Geldfä…»)
 • 22. sep. 2022 kl. 12:36 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Pengefalsk (innholdet var «{{Begrep |domene=Offentlig rett strafferett |kommentar=hvd; pengefalsk |identifikator=ad92dc66-6bd2-4fa4-b310-eb1ed7dd9bf6 |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=pengefalsk}} |definisjoner={{definisjon nb |definisjon=ettergjøring av gangbare penger |referanse=[52]}} |kontekster={{kontekst nb |kontekst=Med bo…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 22. sep. 2022 kl. 12:28 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Forfall (innholdet var «{{Begrep |domene=Privat rett generelt |kommentar=hvd; Fälligkeit |identifikator=3fa18f11-52d2-48bb-80dc-a9f70ef41312 |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=forfall}} |ekvivalens=full}} {{Termseksjon de |anbefalt term={{anbefalt term de |term=Fälligkeit}} |kontekster={{kontekst de |kontekst=Die Angabe der F…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 22. sep. 2022 kl. 12:27 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Forfall (2) (innholdet var «{{Begrep |domene=JUS |kommentar=hvd; Fälligkeit |identifikator=e6635b60-0924-41ee-aae7-4a39d5779966 |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=forfall}} |ekvivalens=full}} {{Termseksjon de |anbefalt term={{anbefalt term de |term=Verfall [selten]}} |synonym term={{synonym term de |term=Fälligkeit}} {{synonym ter…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 22. sep. 2022 kl. 11:45 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Foretaksnummer gml. se organisasjonsnummer (innholdet var «{{Begrep |domene=JUS |identifikator=685fcfec-b2fc-4ec1-8891-aa7d3c870fc4 |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=foretaksnummer [gml.] se organisasjonsnummer}} |ekvivalens=full}}», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 22. sep. 2022 kl. 11:41 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Firmanavn foreldet (Innholdet var: «{{Begrep |domene=Privat rett handelsrett |publisere=Ja |medlem=NOJU |identifikator=19566aa5-08ed-4ad8-ad80-165e2dfcf296 }} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |ekvivalens=full |definisjoner={{definisjon nb |definisjon=offisielt navn til et selskap, en næringsdrivende juridisk person eller enkeltpersonforetak |referanse=[52] }} |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=foretaksnavn |forkortelsep=Nei }} |frarådet/frarådd term={{frarådet/frarådd term nb |term=firmanavn |forkortel…»)
 • 22. sep. 2022 kl. 11:13 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Foreldreansvar PRGEN (2) (innholdet var «{{Begrep |domene=Privat rett generelt |kommentar=EheG 1918 'foreldremyndighet'; EheG1956 'foreldremakt'; EheG 1981 'foreldreansvar'; umfasst im norw. Recht nur die in den Bereich der Personensorge gehörenden Rechte und Pflichten (§§ 30 ff KinderG) - [63, p 56] hvd; elterliche Sorge; |identifikator=1bc50db1-18a6-41cd-acfc-4f2a58f19b8d |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 22. sep. 2022 kl. 11:12 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Foreldreansvar PRGEN (innholdet var «{{Begrep |domene=Privat rett generelt |kommentar=In Norweg. umfasst 'foreldreansvar' NICHT die Vermögenssorge für das Kind, ist dem Vormundschaftsrecht zugeordnet (nach Sperr 2011, 56) hvd; elterliche Sorge; Oberbegriff von Personensorge und Vermögenssorge |identifikator=79303a92-1760-488a-9a53-9b3eef6ee93f |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 22. sep. 2022 kl. 11:12 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Foreldreansvar PRGEN (1) (innholdet var «{{Begrep |domene=Privat rett generelt |kommentar=EheG 1918 'foreldremyndighet'; EheG1956 'foreldremakt'; EheG 1981 'foreldreansvar'; umfasst im norw. Recht nur die in den Bereich der Personensorge gehörenden Rechte und Pflichten (§§ 30 ff KinderG) - [63, p 56] hvd; elterliche Sorge; |identifikator=9ef8c334-d1eb-431e-b57b-85f3261b4af2 |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 22. sep. 2022 kl. 10:35 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Fordringer, utestående (innholdet var «{{Begrep |domene=Privat rett generelt |kommentar=hvd; Außenstände |identifikator=58595c12-f6e2-4bda-a7e4-0d370a787ddc |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=fordringer, utestående}} |ekvivalens=full}} {{Termseksjon de |anbefalt term={{anbefalt term de |term=Außenstände}} |definisjoner={{definisjon de |de…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 22. sep. 2022 kl. 10:31 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Fordring, uprioritert PRGEN (innholdet var «{{Begrep |domene=Privat rett generelt |kommentar=hvd; einfache Insolvenzforderung |identifikator=1b31ee16-0e2b-456f-95d4-abc42e42fa2c |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=fordring, uprioritert}} |ekvivalens=full}} {{Termseksjon de |anbefalt term={{anbefalt term de |term=einfache Insolvenzforderung}} |kontek…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 22. sep. 2022 kl. 10:26 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Fordring med fortrinnsrett (innholdet var «{{Begrep |domene=Privat rett generelt |identifikator=4b1c71fa-0adf-45fe-aec8-0a9cdc9404b5 |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=fordring med fortrinnsrett}} |ekvivalens=full}} {{Termseksjon de |anbefalt term={{anbefalt term de |term=bevorrechtigte Forderung}} |kontekster={{kontekst de |referanse=Schuldrecht}…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 22. sep. 2022 kl. 10:01 Kai-I diskusjon bidrag opprettet siden Sjømat Norge (Ny side: {{Begrep |bruksområde=Organisatoriske enheter |status=Utkast |publisere=Nei |medlem=MRT |inndato=20220922095950 |identifikator=de936f2c-c2f6-4158-89a0-861ebfb6fdef }} {{Relasjon}} {{Ter…)
 • 22. sep. 2022 kl. 09:46 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Fordring - oppfylle fordring (innholdet var «{{Begrep |domene=Privat rett generelt |kommentar=hvd; oppfylle fordring |identifikator=a675d3f6-a5d4-40b6-b48e-bcd779ae18ef |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=fordring - oppfylle fordring}} |synonym term={{synonym term nb |term=fyllestgjøre fordring}} |ekvivalens=full}} {{Termseksjon de |anbefalt term={{…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 22. sep. 2022 kl. 09:28 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Påkjære foreldet (innholdet var «{{Begrep |domene=Offentlig rett prosessrett |kommentar=hvd; anke [verb] |identifikator=5fb492ac-a07e-4b40-b9d0-fe0630f06476 |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=påkjære [foreldet]}} |definisjoner={{definisjon nb |definisjon=anvende rettsmiddel mot andre rettslige avgjørelser enn dommer |referanse=I.S.}}…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 22. sep. 2022 kl. 09:14 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Byrett foreldet (Innholdet var: «{{Begrep}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |ekvivalens=full |merknad intern=I tillegg utfører tingrettene både enkelte forvaltningsoppgaver og andre oppgaver som ikke er av rent dømmende karakter. Dette omfatter blant annet tvangsfullbyrdelse og offentlig skifte av fellesbo, konkursbo og dødsbo. Tingrettene registrerer også dødsfall og utsteder skifteattester og offentlige notarialbekreftelser |definisjoner={{definisjon nb |definisjon=første instans ved sivile og straf…»)
 • 22. sep. 2022 kl. 09:08 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Blodprøve (1) (innholdet var «{{Begrep |domene=JUS |identifikator=5eee32bd-5f25-4e62-9e73-9a47b17f4013 |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=blodprøve}} |ekvivalens=full}} {{Termseksjon de |anbefalt term={{anbefalt term de |term=Entnahme einer Blutprobe}} |ekvivalens=full}}», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 22. sep. 2022 kl. 09:06 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Dag(s)mulkt PRGEN (innholdet var «{{Begrep |domene=Privat rett generelt |kommentar=hvd; dag(s)mulkt hvd; Vertragsstrafe |identifikator=a6b745bb-307a-4b3a-9b7c-7eefd6516379 |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=dag(s)mulkt}} |definisjoner={{definisjon nb |definisjon=form for konvensjonalbot som består i et beløp som den ene avtaleparten må…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 22. sep. 2022 kl. 08:59 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Aksept PRNÆR (Innholdet var: «{{Begrep}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |ekvivalens=full |definisjoner={{definisjon nb |definisjon=erklæring på en veksel om at den vil bli betalt ved forforall |referanse=[49] }} |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=aksept |forkortelsep=Nei }} |kontekster={{kontekst nb |kontekst av=Anbefalt term |kontekst=Ved sin aksept forplikter trassaten seg til å innfri tratten ved forfall. Aksepten skrives på vekselen. |referanse=[49]; vl § 25 }} }} {{Termseksjon de |ekvivale…»)
 • 22. sep. 2022 kl. 08:52 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Aksept PRGEN (Innholdet var: «{{Begrep}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |ekvivalens=full |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=aksept }} |kontekster={{kontekst nb |kontekst av=Anbefalt term |kontekst=Har den som har tilbudt å slutte avtale forlangt svar innen en viss frist (akseptfrist), må svar som antar tilbudet (aksept) være kommet frem til ham før fristen er ute. |referanse=avtl § 2 }} }} {{Termseksjon de |ekvivalens=full |anbefalt term={{anbefalt term de |term=Vertragsannahme }} |synonym term…»)
 • 22. sep. 2022 kl. 08:51 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Aksept (Innholdet var: «{{Begrep}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |ekvivalens=full |definisjoner={{definisjon nb |definisjon=erklæring i avtaleretten om at man godtar et tilbud |referanse=[49] }} |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=aksept }} |kontekster={{kontekst nb |kontekst av=Anbefalt term |kontekst=Har den som har tilbudt å slutte avtale forlangt svar innen en viss frist (akseptfrist), må svar som antar tilbudet (aksept) være kommet frem til ham før fristen er ute. |referanse=avtl §…»)
 • 21. sep. 2022 kl. 15:19 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Forbrytelse, imaginær OFFSTR (innholdet var «{{Begrep |domene=Offentlig rett strafferett |kommentar=hvd; putativ forbrytelse; Handlingen kan ikke straffeforfølges hvd; Wahndelikt; Rechtsfolge: Straflosigkeit |identifikator=2b86d013-2de4-4d98-aa30-ada3294149a1 |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=forbrytelse, imaginær}} |definisjoner={{definisjon nb…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 21. sep. 2022 kl. 15:19 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Forbrytelse, imaginær (innholdet var «{{Begrep |domene=Offentlig rett strafferett |kommentar=hvd; putativ forbrytelse hvd; Wahndelikt |identifikator=ad44b0fd-0d51-4c5a-93d7-b19bbf49f01f |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=forbrytelse, imaginær}} |definisjoner={{definisjon nb |definisjon=handling som gjerningsmannen foretar i den tro at den er…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 21. sep. 2022 kl. 15:14 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Forbrytelse mot sedelighet foreldet (Innholdet var: «{{Begrep |domene=Offentlig rett strafferett |publisere=Ja |medlem=NOJU |identifikator=579860f7-1469-42ee-982e-f13ed5bee083 }} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |ekvivalens=full |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=seksuallovbrudd |forkortelsep=Nei }} |synonym term={{synonym term nb |forkortelsep=Nei }} |frarådet/frarådd term={{frarådet/frarådd term nb |term=forbrytelse mot sedelighet |forkortelsep=Nei |forkortelse av=Anbefalt term |kommentar=foreldet }} |kontekster={{kon…»)
 • 21. sep. 2022 kl. 14:46 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:For fremmed regning (innholdet var «{{Begrep |domene=JUS |kommentar=hvd; auf fremde Rechnung |identifikator=24820e81-3043-420f-9d15-12cd6b36b990 |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=for fremmed regning}} |ekvivalens=full}} {{Termseksjon de |anbefalt term={{anbefalt term de |term=auf fremde Rechnung}} |synonym term={{synonym term de |term=für…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 21. sep. 2022 kl. 14:30 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Folkerettsbrudd (innholdet var «{{Begrep |domene=JUS |kommentar=hvd; brudd på folkeretten Beispiele sind Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit |identifikator=73dc24fe-1278-44ea-a687-fa1ec8fee31c |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=folkerettsbrudd}} |synonym term={{synonym term nb |term=brudd på folkeretten}} |ekvivalens=f…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 21. sep. 2022 kl. 14:28 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Jus in bello (innholdet var «{{Begrep |domene=JUS |kommentar=hvd; jus in bello; overordnet begrep: folkerett hvd; ius in bello; Oberbegriff: Völkerrecht; |identifikator=55a619c3-2ba4-4b09-85af-adf953c1a054 |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=jus in bello}} |definisjoner={{definisjon nb |definisjon=folkerettens rettsregler som gjelder…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
 • 21. sep. 2022 kl. 14:27 Ingrid-S diskusjon bidrag slettet siden NOJU:Humanitærrett, internasjonal (1) (innholdet var «{{Begrep |domene=JUS |kommentar=hvd; jus in bello overordnet begrep: folkerett hvd; ius in bello |identifikator=5bc34b07-b592-4620-9333-97cb90537aef |publisere=Ja |medlem=NOJU}} {{Relasjon}} {{Termseksjon nb |anbefalt term={{anbefalt term nb |term=humanitærrett, internasjonal}} |kontekster={{kontekst nb |kontekst=. |kontekst av=Anbefalt term}} |synonym term={{synonym…», og eneste bidragsyter var OleBangen (diskusjon))
(nyeste | eldste) Vis (50 nyere | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)