Semantisk søk

Hopp til navigering Hopp til søk
 dct:subject
beleggeSjøfart
Sjømannskap
Maritime arbeidsoperasjoner
beregnet ankomsttidSjøfart
Sjømannskap
Skipsføring
beskatningsmønsterFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
bestandFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
bestand av kommersiell verdiFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
bestanden av norsk vårgytende sildFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
bestandsregulerende effektFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
bestemmelseshavnSjøfart
Sjømannskap
Skipsføring
bestikkSjøfart
Sjømannskap
Skipsføring
bestikkplassSjøfart
Sjømannskap
Navigasjon
beteSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
betent tarmFiskeri og havbruk
Havbruk
Fiskehelse
Fiskesykdommer
bidevindSjøfart
Sjømannskap
Skipsføring
bilateralt fiskerisamarbeidFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
bioaktiv fettsyreFiskeri og havbruk
Havbruk
Fiskehelse
Fiskefôr
biomasseFiskeri og havbruk
Havbruk
bitter endSjøfart
Fartøy
Fartøysutstyr
blankisSjøfart
Fartøy
Fartøysutstyr
blek ålebrosmeOseanografi
Marinbiologi
Marine arter
blindpassasjerSjøfart
blueprinted bottomSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
bløtt bunnsedimentOseanografi
Maringeologi
bolleSjøfart
Fartøy
Fartøysutstyr
bomSjøfart
Fartøy
Fartøysutstyr
bordgangSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
brase bakkSjøfart
Sjømannskap
Skipsføring
breifokkråSjøfart
Fartøy
Fartøysutstyr
brekke vaktenSjøfart
Maritime yrker og funksjoner
Maritime funksjoner
briggSjøfart
Fartøy
Fartøystype
bromert flammehemmerFiskeri og havbruk
Havbruk
Fiskehelse
brovingSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
brun lysprikkfiskOseanografi
Marinbiologi
Marine arter
bukskåretFiskeri og havbruk
Fiskeforedlingsindustri
Fiskeforedling
bunnkartleggingsprogramOseanografi
Fysisk oseanografi
bunnsedimentOseanografi
Maringeologi
bærekraftig forvaltningFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
bærekraftig høstingFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
bærekraftmodellFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
bærekraftstrategiFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
båkeSjøfart
Maritim infrastruktur
båtfiskFiskeri og havbruk
Fiskeri
CCAMLR-områdetLover og avtaler
Internasjonale lover og avtaler
CO2-rikt dypvannOseanografi
Fysisk oseanografi
danskebysseSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
daumannSjøfart
Fartøy
Fartøysutstyr
dekket fartøySjøfart
Fartøy
Fartøystyper
Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonenOrganisatoriske enheter
Den eksklusive økonomiske sonen rundt fastlandetOseanografi
Hav- og kystområder
Den engelske kanalOseanografi
Hav- og kystområder
Den Internasjonale hvalfangstkommisjonenOrganisatoriske enheter