Semantisk søk

Hopp til navigering Hopp til søk
 skosp:domenedct:subjectskosp:publisere
beleggeSjøfart
Sjømannskap
Maritime arbeidsoperasjoner
true
beregnet ankomsttidSjøfart
Sjømannskap
Skipsføring
true
beskatningsmønsterFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
true
bestandFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
true
bestand av kommersiell verdiFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
true
bestanden av norsk vårgytende sildFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
true
bestandsregulerende effektFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
true
bestemmelseshavnSjøfart
Sjømannskap
Skipsføring
true
bestikkSjøfart
Sjømannskap
Skipsføring
true
bestikkplassSjøfart
Sjømannskap
Navigasjon
true
beteSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
true
betent tarmFiskeri og havbruk
Havbruk
Fiskehelse
Fiskesykdommer
true
bidevindSjøfart
Sjømannskap
Skipsføring
true
bilateralt fiskerisamarbeidFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
true
bioaktiv fettsyreFiskeri og havbruk
Havbruk
Fiskehelse
Fiskefôr
true
biomasseOseanografi
Marinbiologi
true
bitter endSjøfart
Fartøy
Fartøysutstyr
true
blankisSjøfart
Fartøy
Fartøysutstyr
true
blek ålebrosmeOseanografi
Marinbiologi
Marine arter
true
blindpassasjerSjøfarttrue
blueprinted bottomSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
true
bløtt bunnsedimentOseanografi
Maringeologi
true
bolleSjøfart
Fartøy
Fartøysutstyr
true
bomSjøfart
Fartøy
Fartøysutstyr
true
bordgangSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
true
brase bakkSjøfart
Sjømannskap
Skipsføring
true
breifokkråSjøfart
Fartøy
Fartøysutstyr
true
brekke vaktenSjøfart
Maritime yrker og funksjoner
Maritime funksjoner
true
briggSjøfart
Fartøy
Fartøystype
true
bromert flammehemmerFiskeri og havbruk
Havbruk
Fiskehelse
true
brovingSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
true
brun lysprikkfiskOseanografi
Marinbiologi
Marine arter
true
bukskåretFiskeri og havbruk
Fiskeforedlingsindustri
Fiskeforedling
true
bunnkartleggingsprogramOseanografi
Fysisk oseanografi
true
bunnsedimentOseanografi
Maringeologi
true
bærekraftig forvaltningFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
true
bærekraftig høstingFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
true
bærekraftmodellFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
true
bærekraftstrategiFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
true
båkeSjøfart
Maritim infrastruktur
true
båtfiskFiskeri og havbruk
Fiskeri
true
CCAMLR-områdetLover og avtaler
Internasjonale lover og avtaler
true
CO2-rikt dypvannOseanografi
Fysisk oseanografi
true
danskebysseSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
true
daumannSjøfart
Fartøy
Fartøysutstyr
true
dekket fartøySjøfart
Fartøy
Fartøystyper
true
Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonenOrganisatoriske enhetertrue
Den eksklusive økonomiske sonen rundt fastlandetOseanografi
Hav- og kystområder
true
Den engelske kanalOseanografi
Hav- og kystområder
true
Den Internasjonale hvalfangstkommisjonenOrganisatoriske enhetertrue