Semantisk søk

Hopp til navigering Hopp til søk
 skosp:domenedct:subjectskosp:publisere
bestandmarine og maritime terminologiFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
true
bestand av kommersiell verdimarine og maritime terminologiFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
true
bestanden av norsk vårgytende sildmarine og maritime terminologiFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
true
bestandsregulerende effektmarine og maritime terminologiFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
true
bestemmelseshavnmarine og maritime terminologiSjøfart
Maritim infrastruktur
true
bestikkmarine og maritime terminologisjøfart
sjømannskap
skipsføring
true
bestikkplassmarine og maritime terminologisjøfart
sjømannskap
navigasjon
true
betemarine og maritime terminologiSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
true
betent tarmmarine og maritime terminologiFiskeri og havbruk
Havbruk
Fiskehelse
Fiskesykdommer
true
bilateralt fiskerisamarbeidmarine og maritime terminologiFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
true
bioaktiv fettsyremarine og maritime terminologiFiskeri og havbruk
Havbruk
Fiskehelse
Fiskefôr
true
biomassemarine og maritime terminologiOseanografi
Marinbiologi
true
bitter endmarine og maritime terminologisjøfart
fartøy
fartøysutstyr
true
blankismarine og maritime terminologiSjøfart
Fartøy
Fartøysutstyr
true
blek ålebrosmemarine og maritime terminologioseanografi
marinbiologi
marine arter
true
blindpassasjermarine og maritime terminologisjøfarttrue
blueprinted bottommarine og maritime terminologisjøfart
fartøy
fartøysarkitektur
true
bløtt bunnsedimentmarine og maritime terminologiOseanografi
Maringeologi
true
bollemarine og maritime terminologisjøfart
fartøy
fartøysutstyr
true
bommarine og maritime terminologiSjøfart
Fartøy
Fartøysutstyr
true
bordgangmarine og maritime terminologisjøfart
fartøy
fartøysarkitektur
true
brase bakkmarine og maritime terminologisjøfart
sjømannskap
skipsføring
true
breifokkråmarine og maritime terminologisjøfart
fartøy
fartøysutstyr
true
brekke vaktenmarine og maritime terminologisjøfart
maritime yrker og funksjoner
maritime funksjoner
true
briggmarine og maritime terminologisjøfart
fartøy
fartøystype
true
bromert flammehemmermarine og maritime terminologiFiskeri og havbruk
Havbruk
Fiskehelse
true
brovingmarine og maritime terminologisjøfart
fartøy
fartøysarkitektur
true
brun lysprikkfiskmarine og maritime terminologioseanografi
marinbiologi
marine arter
true
bukskåretmarine og maritime terminologifiskeri og havbruk
fiskeforedlingsindustri
fiskeforedling
true
bunnkartleggingsprogrammarine og maritime terminologiOseanografi
Fysisk oseanografi
true
bunnsedimentmarine og maritime terminologiOseanografi
Maringeologi
true
bærekraftig forvaltningmarine og maritime terminologiFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
true
bærekraftig høstingmarine og maritime terminologiFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
true
bærekraftmodellmarine og maritime terminologiFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
true
bærekraftstrategimarine og maritime terminologiFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
true
båkemarine og maritime terminologiSjøfart
Maritim infrastruktur
true
båtfiskmarine og maritime terminologiFiskeri og havbruk
Fiskeri
true
akvakulturlovenmarine og maritime terminologiLover og avtaler
Nasjonale lover og avtaler
true
CCAMLR-områdetmarine og maritime terminologiLover og avtaler
Internasjonale lover og avtaler
true
CO2-rikt dypvannmarine og maritime terminologiOseanografi
Fysisk oseanografi
true
danskebyssemarine og maritime terminologisjøfart
fartøy
fartøysarkitektur
true
daumannmarine og maritime terminologisjøfart
fartøy
fartøysutstyr
true
dekket fartøymarine og maritime terminologiSjøfart
Fartøy
Fartøystyper
true
Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonenmarine og maritime terminologiorganisatoriske enhetertrue
Den eksklusive økonomiske sonen rundt fastlandetmarine og maritime terminologioseanografi
hav- og kystområder
true
Den engelske kanalmarine og maritime terminologiOseanografi
Hav- og kystområder
true
Den Internasjonale hvalfangstkommisjonenmarine og maritime terminologiOrganisatoriske enhetertrue
Den internasjonale kommisjonenen for bevaring av atlantisk tunfiskmarine og maritime terminologiOrganisatoriske enhetertrue
Den internasjonale sjøfartsorganisasjonenmarine og maritime terminologiOrganisatoriske enhetertrue
Den midtatlantiske ryggmarine og maritime terminologiOseanografi
Maringeologi
true