Semantisk søk

Hopp til navigering Hopp til søk
 dct:subject
*(Den tyske) militære straffelovenOFFSTR
*(Den tyske) overvåkingstjenesteOFFGEN
*(Den tyske) produktansvarslovenPRGEN
*(Den tyske) påtaleinstruksOFFPRO
*(Den tyske) rettergangsmåten for tvistemålOFFPRO
*(Den tyske) riksadvokatenOFFPRO
*(Den tyske) sjekklovenPRNÆR
*(Den tyske) sportellovenOFFGEN
*(Den tyske) straffeprosesslovenOFFPRO
*(Den tyske) tinglysingslovenPRGEN
*(Den tyske) tollovenOFFGEN
*(Den tyske) utlendingslovenOFFGEN
*(Den tyske) varemerkelovenPRNÆR
*(Den tyske) veitrafikklovenOFFGEN
*(Det tyske) arbeidstilsynskontorNOJU
*(Det tyske) ektepaktregisterPRGEN
*(Det tyske) folkeregisterNOJU
*(Det tyske) folkeregisterPRGEN
*(Det tyske) foreningsregisterPRNÆR
*(Det tyske) KredittilsynOFFGEN
*(Det tyske) mønsterregisterPRNÆR
*(Det tyske) parlamentariske meklingsutvalgOFFGEN
*behandling [i Forbundsparlamentet]OFFGEN
*domsmyndighet i arbeidstvisterOFFPRO
*domsmyndighet i forvaltningssakerOFFPRO
*domsmyndighet i grunnlovssakerOFFPRO
*domsmyndighet i sivile og straffesakerOFFPRO
*domsmyndighet i skattesakerOFFPRO
*domsmyndighet i trygdesakerOFFPRO
*ForbundspresidentOFFGEN
*ForbundsrådOFFGEN
*forfatningsklageOFFGEN
*forretningsmessig foretakPRNÆR
*GmbH-selskapPRNÆR
*ikke-forretningsmessig foretakPRNÆR
*lik medbestemmelsesrettABEIR
*næringsdrivende i kraft av lovenNOJU
*næringsdrivende i kraft av lovenPRNÆR
*personlig selskapPRNÆR
*personlig selskapNOJU
*upersonlig selskapPRNÆR
abdondoneringNOJU
abrogasjonOFFGEN
absolutt ugyldigPRGEN
adekvansPRGEN
adhesjonsprosessOFFPRO
adhesjonsprosessOFFPRO
administrasjonOFFGEN
administratorOFFPRO
adopsjonPRGEN