UDs EU-termbase

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
UDEUT:UDEUT / (Omdirigert fra UDs EU-termbase)
Hopp til navigering Hopp til søk
Navn bokmål UDs EU-termbase (nb)
Navn nynorsk UDs EU-termbase (nn)
Navn engelsk The Norwegian Ministry of Foreign Affair's EU Terminology Database (UDs EU-termbase) (en)
Beskrivelse bokmål UDs EU-termbase inneholder terminologi på norsk, engelsk og fransk fra rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Termbasen er et resultat av arbeid utført ved enheten for EØS-oversettelse i Utenriksdepartementet. Du kan også søke i UD-termbasen ved å logge på <a class="underline" href="https://nfm.sdlproducts.com/multiterm" target="_blank" ref="noreferrer noopener">denne siden<a/> (brukernavn: guest, passord: guest). (nb)
Beskrivelse nynorsk UDs EU-termbase inneheld terminologi på norsk, engelsk og fransk frå rettsakter som er innlemma i EØS-avtala. Termbasen er eit resultat av det arbeidet som vert utført i eininga for EØS-omsetjing i Utanriksdepartementet. Du kan òg søkje i UD-termbasen ved å logge på <a class="underline" href="https://nfm.sdlproducts.com/multiterm" target="_blank" ref="noreferrer noopener">denne sida<a/> (brukarnamn: guest, passord: guest). (nn)
Beskrivelse engelsk The Norwegian Ministry of Foreign Affair's EU Terminology Database (UDs EU-termbase) has terminology in Norwegian, English and French used in legislative acts in the EEA Agreement. The terminology database is a result of work performed by the Unit for EEA Translation Services at the Foreign Ministry. You can also search in the terminology database by logging in to <a class="underline" href="https://nfm.sdlproducts.com/multiterm" target="_blank" ref="noreferrer noopener">this site<a/> (user name: guest, password: guest). (en)
Identifikator UDEUT
Lisens Navngivelse - Ikke Kommersiell - Ingen bearbeidelser 4.0 Internasjonal (CC BY-NC-ND 4.0)
Språk nb, nn, en, fr
Utgangsspråk
Ja Skille mellom generisk og partitiv begrepsrelasjoner
Ja Skille mellom ulike forkortelsestyper
 OrganisasjonsnavnOrganisasjonsnummer
UDs EU-termbase#org
 TelefonE-post
UDs EU-termbase#contacttermportalen@uib.no