Universitets- og høgskolerådets termbase

Fra Redigeringsapplikasjon Termportalen
Hopp til navigering Hopp til søk
Navn bokmål Universitets- og høgskolerådets termbase (nb)
Navn nynorsk Universitets- og høgskolerådets termbase (nn)
Navn engelsk The Universities Norway Termbase (en)
Beskrivelse bokmål UHRs termbase er en språkressurs for bokmål, nynorsk og engelsk som inneholder studie- og forskningsadministrative termer for universitets- og høgskolesektoren.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) anbefaler de foreslåtte termene slik at universitets- og høgskolesektoren får en mest mulig standardisert terminologi både på engelsk og norsk.

Terminologien er utviklet og vedlikeholdes av UHRs termgruppe, som består av representanter fra hele UH-sektoren. <a class="underline" href="https://www.uhr.no/ressurser/uhrs-termbase" target="_blank" ref="noreferrer noopener">Mer informasjon om termbasen finner du på uhr.no</a>.

Dersom du har kommentarer eller forslag til nye termer eller delområder vi bør ta fatt i, kan du kontakte oss på <a class="underline" href="mailto:termbase@uhr.no">termbase@uhr.no</a>. (nb)

Beskrivelse nynorsk UHR sin termbase er ein språkressurs for bokmål, nynorsk og engelsk som inneheld studie- og forskingsadministrative termar for universitets- og høgskolesektoren.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) anbefaler dei føreslåtte termane slik at universitets- og høgskolesektoren får ein mest mogeleg standardisert terminologi både på engelsk og norsk.

Terminologien blir utvikla og halden ved like av UHR si termgruppe, som består av representantar frå heile UH-sektoren. <a class="underline" href="https://www.uhr.no/ressurser/uhrs-termbase" target="_blank" ref="noreferrer noopener">Meir informasjon om termbasen finn du på uhr.no</a>.

Om du har kommentarar eller forslag til nye termar eller delområde vi bør ta fatt i, kan du kontakte oss på <a class="underline" href="mailto:termbase@uhr.no">termbase@uhr.no</a>. (nn)

Beskrivelse engelsk The Universities Norway Termbase contains Norwegian (bokmål/nynorsk) and English terminology related to study administration and research management in the university and university college sector.

Universities Norway (UHR) recommends the proposed terms to ensure that the terminology in the university and university college sector is as standardized as possible in both English and Norwegian.

The terminology is developed and maintained by the UHR term group which consists of representatives from all parts of the university and university college sector. <a class="underline" href="https://www.uhr.no/ressurser/uhrs-termbase" target="_blank" ref="noreferrer noopener">More information on uhr.no</a>.

If you have comments or proposals for new terms or subdomains we should start terminology work on, please contacts us on <a class="underline" href="mailto:termbase@uhr.no">termbase@uhr.no</a>. (en)

Identifikator UHR
Lisens Navngivelse 4.0 Internasjonal (CC BY 4.0)
Språk nb, nn, en
Utgangsspråk
Ja Skille mellom generisk og partitiv begrepsrelasjoner
Ja Skille mellom ulike forkortelsestyper
 OrganisasjonsnavnOrganisasjonsnummer
Universitets- og høgskolerådets termbase#orgUniversitets- og høgskolerådet917697825
 TelefonE-post
Universitets- og høgskolerådets termbase#contacttermbase@uhr.no
 DomeneBruksområdePublisere
40-gruppeØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
80-gruppeØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
adekvatØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
adgangØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
adgangskortØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
adgangsreguleringØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
adjunktØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
adjunkt med opprykkØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
administrasjonsbyggØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
administrativ lederØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
administrativ stillingØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
administrativt ansvarØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
administrativt ansvarligØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
advokatØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
akademisk frihetØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
akademisk godkjenningØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
akademisk topprogramØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
akademisk årØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
akkreditereØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
akkrediteringØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
akkreditertØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
akkreditert studiumØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
akkumulasjonØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
aksept av studieplassØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
akseptert versjonØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologi
Forskning
Publikasjon
Åpen publisering
true
alderspennØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
alderspoengØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
allmennpraktikerØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
allmennutdannelseØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
allmøteØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
alminnelig inntektØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
alumniØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
amanuensisØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
amanuensis IIØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
anbefalt emneØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
anbefalt litteraturØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
anbefalte forkunnskaperØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
andre syklus av universitets- og høyskoleutdanningØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
anerkjenneØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
anerkjenneØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
anmodningØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
annullering av eksamenØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
annullering av oppmelding til eksamenØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
annuumØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
ansattØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
ansatteutvekslingØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
ansattrepresentantØkonomi og administrasjonBedriftsøkonomitrue
ansetteØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
ansettelsesforholdØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
ansettelsesmyndighetØkonomi og administrasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
… flere resultater