Universitets- og høgskolerådets termbase

Fra Termportalen
UHR:UHR
Hopp til navigering Hopp til søk
navn Universitets- og høgskolerådets termbase (nb)
beskrivelse bokmål UHRs termbase er en språkressurs for bokmål, nynorsk og engelsk som inneholder studie- og forskningsadministrative termer for universitets- og høgskolesektoren. Universitets- og høgskolerådet (UHR) anbefaler de foreslåtte termene slik at universitets- og høgskolesektoren får en mest mulig standardisert terminologi både på engelsk og norsk. Terminologien er utviklet og vedlikeholdes av UHRs termgruppe, som består av representanter fra hele UH-sektoren. Mer informasjon om termbasen finner du på UHRs nettsider.

Dersom du har kommentarer eller forslag til nye termer eller delområder vi bør ta fatt i, kan du kontakte oss på termbase@uhr.no.

Søk i UHR-basen i vinduet til venstre. Bruk prosenttegnet % for trunkerte søk. For eksempel kan du skrive «forskning%» og få frem alle ord i basen som starter med "forskning". Hvis du bare skriver inn % får du frem hele termbasens innhold.

UHRs termbase inngår i Termportalen - terminologi.no, som er en svært omfattende nettportal for terminologi på norsk og andre språk innenfor en lang rekke fagområder. Gå til Termportalens søkeside for å søke i andre termbaser eller i hele Termportalen. (nb)

beskrivelse nynorsk (nn)
beskrivelse engelsk (en)
identifikator UHR
Lisens
Språk nb, nn, en
Opprinnelig språk
Ja Skille mellom generisk og partitiv begrepsrelasjoner
Ja Skille mellom ulike forkortelsestyper
 OrganisasjonsnavnOrganisasjonsnummer
Universitets- og høgskolerådets termbase#orgUniversitets- og høgskolerådet917697825
 telefon
Universitets- og høgskolerådets termbase#contact skosp:domenedct:subjectskosp:publisere
40-gruppeStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
80-gruppeStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
adekvatStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
adgangStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
adgangskortStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
adgangsreguleringStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
adjunktStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
adjunkt med opprykkStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
administrasjonsbyggStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
administrativ lederStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
administrativ stillingStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
administrativt ansvarStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
administrativt ansvarligStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
advokatStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
akademisk frihetStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
akademisk godkjenningStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
akademisk topprogramStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
akademisk årStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
akkreditereStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
akkrediteringStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
akkreditertStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
akkreditert studiumStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
akkumulasjonStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
aksept av studieplassStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
akseptert versjonStudie- og forskningsadministrativ terminologi
Åpen publisering
Forskning
Publikasjon
true
alderspennStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
alderspoengStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
allmennpraktikerStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
allmennutdannelseStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
allmøteStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
alminnelig inntektStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
alumniStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
amanuensisStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
amanuensis IIStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
anbefalt emneStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
anbefalt litteraturStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
anbefalte forkunnskaperStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
andre syklus av universitets- og høyskoleutdanningStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
anerkjenneStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
anerkjenneStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
anmodningStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
annullering av eksamenStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
annullering av oppmelding til eksamenStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
annuumStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
ansattStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
ansatteutvekslingStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
ansetteStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
ansettelsesforholdStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
ansettelsesmyndighetStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
ansettelsesperiodeStudie- og forskningsadministrativ terminologitrue
… flere resultater